Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Navždy nás opustil Jozef Darmo, výnimočný muž – Jozef Kuchár

 

Potrvá ešte mnoho času, než si zvykneme na to, že doc. PhDr. Jozef Darmo, CSc. už nie je medzi nami. Navždy odišiel z našich radov 22. decembra 2021 vo veku 89 rokov.

 

Vzdali sme poslednú poctu obetavému a vzdelanému mužovi, ktorý celý svoj plodný život plný lásky k svojim najbližším venoval rodnej vlasti a tvorivej žurnalistickej a pedagogickej práci. V nej videl a nachádzal zmysel svojho žitia a obyčajného ľudského šťastia. Do centra pozornosti v novinárskej obci sa dostal ako tridsaťročný, keď sa stal riaditeľom Novinárskeho študijného ústavu v Bratislave. Z tejto pozície odišiel v roku 1971 a venoval sa novinárčine. Jeho životná cesta je poznačená profesionalitou a doslova bojom za veci potrebné a spravodlivé, v mediálnom priestore veľmi dôležité.

Bol vzdelaným a pracovitým človekom, ktorý miloval svoju rodinu aj vlasť. Svoj plodný život absolvoval v neustálom pohybe. Bol mužom s veľkou dávkou energie. Nepoznal čas ničnerobenia. Patrí k zakladateľom Združenia slovenských novinárov, ktorého predsedom bol v rokoch 1994 – 1996. V tomto období bol aj ústredným riaditeľom Slovenskej televízie. Potom sa začal venovať výlučne pedagogickej činnosti. Mnoho rokov, už v dôchodkovom veku prednášal žurnalistiku na Prešovskej univerzite v Prešove, kde sa habilitoval na docenta.

 

Jeho dlhoročnú tvorivú činnosť ocenili rôzne inštitúcie a novinárske organizácie. Patrí k nositeľom obnovenej Ceny Ľudovíta Štúra za novinársku tvorbu zameranú na šírenie národných ideí a posilňovanie zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorú prevzal v roku 1995. Jeho profesionálnu tvorivú činnosť ocenila aj Porota Únie slovenských novinárov v roku 2021 udelením Ceny Gabriela Zelenaya za dlhoročnú novinársku tvorbu na prospech zvyšovania úrovne slovenskej žurnalistiky a šírenie objektívnych informácií.

Žiaľ, čas sa nedá zastaviť a naše rady navždy opustila ďalšia žurnalistická osobnosť. Česť jeho pamiatke!