Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Nastal čas skúšok dospelosti

Dvanásty tohtoročný týždeň bol „osudovým“ pre bezmála 8400 študentov stredných škôl na území Prešovského kraja. Ako na celom Slovensku, aj tu nastal čas štartu skladania záverečného účtu zo štvor či päť ročného obdobia vstrebávania vedomostí, ktoré by mali mladým ľuďom uľahčiť vstup do života. Oproti predchádzajúcemu školskému roku ich bolo o viac ako 900 menej. Zdá sa, že najväčším problémom študentov sú matematika a slovenčina. Kým pre maturitu z matematiky sa rozhodlo iba 1236 žiakov, slovenčinu ich muselo absolvovať 8286. Väčšina z nich si zvolila na prvý pohľad ľahkú tému úvahy na večnú tému ľudského šťastia a uvedomenia si či nespozorovania chvíle, kedy si „na nás sadlo“.

Z cudzích jazykov dali mladí Východniari v drvivej väčšine prednosť štúdiu angličtiny (písomnú maturitnú skúšku písalo 6112 študentov), 1509 písalo skúšku v nemeckom jazyku, 529 v ruskom, 26 v ukrajinskom (ako jediní na Slovensku). Na východe republiky nie je v súčasnej dobe módnym trendom ako francúzština, tak ani španielčina (maturovalo iba po jednom študentovi). Z celkového počtu maturantov je 62 s rôznym zdravotným postihnutím.