Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

A už je tu živo, vianočný trh začal

A už je tu živo, vianočný trh začal
  

Nastáva čas lásky a kryštálových cencúľov

Ten pravý, nesupermarketový, ale na Slovensku o to tradičnejší  čas vianočný nastáva príchodom Mikuláša. A pokračuje sviatkami Lucie i Judity, Adama a Evy...

 

Do klasického vianočného obdobia, dva dni po Mikulášovi, zasadili svoj Krajský vianočný trh aj pracovníci krajskej samosprávy v Prešove. Akcia mala niekoľko dimenzií, tou najviditeľnejšou bol humanitárny rozmer. Samotným trhom  a vianočnou atmosférou s príjemnou predsviatočnou náladou  boli obsadené prakticky všetky podlažia sídla Prešovského samosprávneho kraja, pričom všetci priami účastníci trhu boli klientmi a pracovníkmi 44 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Ich klasické, ale prekrásne poväčšine remeselné výrobky boli tvorené počas pracovných terapií ľudí s rôznym štádiom a intenzitou zdravotného postihnutia. Zhotoviť takýto výrobok alebo sa aspoň podieľať na jeho vytvorení bolo pre mnohých tou najsladšou duševnou odmenou, nuž a tí, ktorí mohli byť priamo v centre finálneho diania, na vianočnom trhu, tí by nemenili svoje reprezentačné miesto s nikým na svete.  Potvrdzujúc, že aj práca dokáže liečiť a uzdravovať.

 

Súčasťou trhov bol aj vianočný bazár usporiadaný zamestnancami Úradu PSK, ktorého finančný výťažok, dary a ďalšie formy pomoci poputujú do sociálne slabších a na pomoc odkázaných chudobných rodín.  Detské knihy tvorili samostatnú časť tejto zbierky. Zamestnanci PSK nimi chcú pomôcť pracovníkom krajskej Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove pri založení prvotného základu knižného fondu k Vianociam pripravovanej novej knižnice detského oddelenia prešovskej fakultnej nemocnice, ktorej malí pacienti nebudú môcť vychutnávať radosti zimy, ktoré sú počas vianočných sviatkov akosi dvojnásobne sladšie...

 Ticho pred búrkou vo vestibule krajskej samosprávy

Ticho pred búrkou vo vestibule krajskej samosprávy

Pre dobrú vec pomoci blížnym

Pre dobrú vec pomoci blížnym