Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Naozaj úžasný a jedinečný projekt? – Dušan Konček

Slovenský premiér R. Fico sa vyjadril, že Európska únia je úžasný a jedinečný projekt. Pravdou je, že v poslednom čase nevychádzame z úžasu nad tým, čo sa v EÚ deje. A jedinečný projekt to naozaj nie je. Možno by bol keby nebol politickým projektom. Ale to bol vždy. Keď A. Hitler obsadil vojensky Európu, začal uvažovať o tom, ako vytvoriť z Európy Nemecku podriadenú Ríšu. Nemeckí úradníci z AMT 1 a AMT 2 začali vytvárať projekt zjednotenej Európy pod vedením istého Xavera Doležela, v projekte boli zakotvené hospodárske a politické vzťahy, dokonca existoval aj náčrt Ústavy tejto novej Ríše.

 

Hitler teda najskôr vojensky a potom hospodársko-politicky vytváral podobu Európy, samozrejme dnes vieme, že s podporou  silnej finančnej loby spoza Veľkej mláky a napadnutie Sovietskeho zväzu nebolo ničím iným iba vojnou za suroviny, čo nebola nijaká novinka, lebo už to urobil Lenin, vtedy keď vyhlásil NEP /Novaja ekonomičeskaja politika/. Obsahom tohto NEP-u bol totiž predaj surovín z Ruska na Západ, tiež nič nového, ak vieme, kto financoval príchod Lenina k moci.  Porážkou Hitlera tento projekt neskončil. Treba vedieť, že obidve svetové vojny, boli aj vojnami za archívy. Nemci po napadnutí Sovietskeho zväzu okamžite zhabali sovietsky archív v Kaliningrade, no a keď Sovieti dobyli Berlín, nemecký archív mali v rukách už Američania. Samozrejme tento archív sa dostal do  rúk vtedajšej tajnej služby, ktorá sa ešte nevolala CIA. A za veľkou mlákou sa začalo pracovať na tom ako si podrobiť Európu. Nemci môžu vďačiť len a len Stalinovi za to, že zachoval Nemecko, hoci jedno také a druhé onaké.

 

Odborníci z americkej tajnej služby sa dostali aj k archívnym materiálom AMT 1 a AMT 2 a vytvorenie akejsi únie či Ríše sa im zapáčilo. A tak konali. Najskôr to bol Marshallov plán, ktorým si vlastne Američania hospodársky podriadili vojnou zničenú Európu /Marshallov plán spočíval v tom, že miliardy dolárov, ktoré dostali jednotlivé krajiny, tieto financie potom museli použiť na nákup amerických technológií a tovarov a ešte museli súhlasiť s vojenskými základňami na svojom území/ teda okrem sovietskych satelitov, potom  prišla colná únia ocele a uhlia, ktorú tiež kontrolovali a ktorá bola základom Európskej únie. Teda žiadny Schuman, ako sa cudne skloňuje toto meno ako zakladateľa EÚ. Hitlerov projekt EÚ mal iné strategické postupy, a projekt už vtedy CIA tiež iné,  najskôr hospodárske, obchodné, potom politické zjednotenie, čo sa aj udialo. 

 

Posledné udalosti a nemecké aktivity o vytvorenie akejsi európskej armády pod vedením Nemecka naznačujú už aj vojenské zjednotenie Európy.  Teda Hitler - vojensky, potom  hospodársko - politicky, projekt CIA – najskôr hospodársko-politicky a potom vojensky. A suroviny -  to je dnešné Rusko, ktoré tento projekt nazýva agresorom, hoci nikoho nenapadá a ani nechce napadnúť. Lenže surovinová základňa Ruska je nekonečná a bez nej je aj tento projekt odsúdený k zániku. Aj preto tu zostalo NATO, hoci Západ sľúbil Gorbačovovi, že nebude, ako výmenu za jeho súhlas so zjednotením Nemecka a rozpadom Varšavskej zmluvy. A Gorbačova nechali padnúť, Jelcina si kúpili.

 

Opakovala sa situácia po VOSR, kúpený Lenin i Trockij padli a prišiel Stalin. Ani v tomto prípade nešlo o náhodu, tak ako v prípade pádu Gorbačova či Jelcina. Prišiel Putin. Jednoducho je to fakt, suroviny Ruska sú nekonečné ale zároveň nedostupné a ani storočie trvajúce politické hry okolo Ruska to nezmenia. To čo nejde pozlotky, malo by ísť podobrotky,  ale západná elita sa na tom v takomto scenári neobohatí a to je ten zásadný problém. Takže to, čo je úžasné, nemusí byť  zároveň jedinečné.