Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Najväčšia protivojnová vzbura a hold 71-vému trenčianskemu – Dušan D. Kerný

Ponuku filmov na DVD nosičoch obohatila snímka Štyridsaťštyri, ktorú v roku 1957 nakrútil legendárny režisér Paľo Bielik. Dramatický filmový príbeh o vzbure vojakov, ktorý je otvorenou obžalobou nezmyselnosti vojen a vyjadrením odporu voči vojnovému násiliu, je najnovším počinom z DVD produkcie Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Ten vydal Štyridsaťštyri na DVD v siedmich jazykových verziách pri príležitosti tohtoročného 100. výročia vypuknutia 1. svetovej vojny.

 

Film rozpráva o vzbure slovenských vojakov proti dôstojníkom rakúsko-uhorskej armády 71. trenčianskeho pešieho pluku v srbskom meste Kragujevac počas 1. svetovej vojny. Podnetom jeho vzniku sa pre Bielika stal konkrétny článok o tejto vzbure, ktorá vypukla v roku 1918. Téme sa venoval niekoľko rokov, vyhľadával rôzne materiály v archívoch, doklady, súdne spisy, hovoril s priamymi účastníkmi vzbury a dokonca navštívil jej dejisko. Na základe získaných informácií potom napísal filmovú poviedku.

 


O filme sa v období jeho príprav uvažovalo aj ako o juhoslovansko-československej koprodukcii, no k spolupráci napokon nedošlo a realizoval sa iba v slovenskej produkcii. Nakrúcali ho šesť mesiacov, väčšina exteriérov vznikla na Záhorí (Stupava, Svätý Jur, Častá, Pezinok), v okolí Bratislavy, ale aj v Petržalke, Slávičom údolí a vo Vydrici. V snímke sú presvedčivé masové vojenské scény, ktoré sa nakrúcali v spolupráci s československou armádou.

 

 


Po uvedení film zaznamenal veľký úspech, zaujal divákov i filmovú kritiku. V roku 1958 získal Paľo Bielik za námet, scenár a réžiu snímky Štátnu cenu Klementa Gottwalda a na MFF v Karlových Varoch film ocenili Osobitným čestným uznaním a Cenou FIPRESCI.

 

 


Po prvý raz vydal SFÚ tento film na DVD nosiči v roku 2011 ako štvrtý titul DVD edície Slovenský film 40. a 50. rokov. Novinka okrem Bielikovho diela obsahuje aj bonusy - informácie o filme, ohlasy z tlače, profily tvorcov a fotogalériu. Aktuálne vydanie je v novej grafickej úprave a je obohatené o ďalšie jazykové verzie. Štyridsaťštyri vyšiel na konci roka 2013 s titulkami v siedmich jazykových verziách: angličtina, francúzština, maďarčina, nemčina, ruština, španielčina a slovenčina.

 


Zdroj: TASR  podľa informácií Simony Nôtovej, tlačovej tajomníčky SFÚ.