Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Najlepší z najlepších pre tento školský rok

Prešovský samosprávny kraj si pozval na pondelok 23. júna najlepších pedagógov a študentov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, aby sa im poďakoval a odmenil ich za úspešnú prácu odvedenú v školskom roku 2013-2014. Veď v tomto prípade nejde o maličkosť, v 80 stredných školách PSK  študuje bezmála 30 tisíc žiakov. Miestom tohto slávnostného stretnutia sa stala veľká sála Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

 

Ocenenia „Sophista pro Regione“( pre pedagógov) nadväzujúce na slávne prešovské vzdelávacie a kultúrne tradície, verejne známe od čias, keď Prešovčania chceli povolať  Jána Amosa Komenského do funkcie rektora prešovského Evanjelického kolégia Hornouhorských stavov (1665). Tento pokus však  akosi nevyšiel aj napriek Komenského záujmu, pravdepodobne z dôvodu cirkevných pletích.  Napriek tomu však Komenský v tomto meste istý čas pobudol, o čom sa zmienil aj vo svojich zápiskoch.  Pre študentov boli pripravené plakety Lux Mentium, ich názov vychádza z diela slávneho prešovského rodáka, osvieteného vedátora Jána Bayera (Svetlo poznania).

 

Počas slávnostného programu boli ocenení dvadsiati pedagógovia z celého kraja a rovnaký počet študentov, ktorí svojimi aktivitami (školskými aj mimoškolskými) reprezentovali svoje školy a kraj na rôznych stupňoch mimoškolských súťaží a olympiád.  Zaujímavosťou v tomto smere však ostáva, že v jednej i druhej skupine ocenených sa nenašlo miesto pre reprezentantov najúspešnejšej  odbornej školy na Slovensku – Strednej elektrotechnickej školy v Prešove.   A to práve na záver školského roka, v ktorom sa k tomuto honoru prepracovala...

Najkreatívnejší študenti PSK

Najkreatívnejší študenti PSK

Najlepší z najlepších pedagógov

Najlepší z najlepších pedagógov

Predseda PSK Peter Chudík odovzdáva ocenenie riaditeľovi Hotelovej akadémie v PO Jozefovi Šenkovi

Predseda PSK Peter Chudík odovzdáva ocenenie riaditeľovi Hotelovej akadémie v PO Jozefovi Šenkovi

Svetlo poznania

Svetlo poznania