Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Najlepší slovenskí záchranári sú z Nitry

V poradí už siedmy ročník Majstrovstiev SR vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel mal v závere septembra svoj domov v Prešove. Priamo v strede mesta pred radnicou. Organizátormi boli Prezídium HaZZ SR a Krajské riaditeľstvo HaZZ v Prešove.  Súťažili krajské reprezentácie hasičských a záchranných zborov a tri zahraničné družstvá (Česko, Poľsko a Maďarsko) bojovali o titul najlepších. Nemali to jednoduché, kritéria sú dnes až príliš prísne a náročné:

Odborná komisia posudzovala najmä tri najdôležitejšie hľadiská. Prvým bola taktika zásahu, druhým technika vykonania zásahu a tretím kvalita poskytnutia prvej pomoci. Svoju súťažnú úlohu museli družstvá zvládnuť v časovom limite 15 minút. Za každú chybičku nasledovala časová penalizácia podobne, ako je to zaužívané napr. vo vodnom slalome.

Dôležitosť tejto súťaže medzinárodného rozsahu potvrdzoval svojou prítomnosťou prezident HaZZ SR Alexander Nejedlý. To najdôležitejšie vlastne viete už z nášho titulku – najlepším krajským záchranárskym družstvom Slovenska sa zaslúžene stali záchranári z Nitrianskeho kraja, reprezentovaní družstvom HaZZ z Nitry, striebornú priečku obsadili záchranári z Prahy a bronzovú prešovskí záchranári, reprezentovaní družstvom z Kežmarku. Česť víťazom!

Radosť z víťazstva

Radosť z víťazstva

Situácia, rozhodcovia a súťažiaci.

Situácia, rozhodcovia a súťažiaci.