Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Najlepší fyzikári sú v Trenčíne

Po 8 rokoch bol Prešov opäť hostiteľom celoslovenského kola Fyzikálnej olympiády (kategória A), ktorá si v tomto meste pripomenula svoje 55. výročie(10. až 13. apríla). Tradičnými usporiadateľmi tejto vrcholovej slovenskej vedomostnej súťaže stredoškolákov sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Celoštátna komisia Fyzikálnej olympiády. Pred reprezentantmi gymnázií od Bardejova, Prešova a Košíc po Bratislavu stálo riešenie štvorice fyzikálnych úloh a jeden experiment, pričom tento súbor bol celkom za 60 súťažných bodov. Tie síce nezískal nikto z mladých pokračovateľov Alberta Einsteina, ale predseda Slovenskej komisie Fyzikálnej olympiády prof. Ing. Ivo Čáp Csc.. Napriek tomu počas slávnostného vyhodnotenia olympiády vyhlásil, že tohtoročnou súťažou bol príjemne prekvapený. A zároveň poďakoval domácim usporiadateľom za vytvorenie výborných a príjemných podmienok pre túto celoštátnu súťaž mladých talentov fyziky.

Samotná súťaž sa odohrávala v priestoroch Prešovskej univerzity, pričom jadro domáceho organizačného výboru (krajskej komisie) tvorili akademickí funkcionári na čele s vedúcim katedry fyziky, matematiky a techniky FHPV Prešovskej univerzity Dr. h. c. doc. Vladimírom Šebeňom PhD. Limitom úspešnosti bolo dosiahnutie 22 bodov a nad túto métu sa dostalo 23 súťažiacich. Prvá desiatka riešiteľov tvorí slovenský reprezentačný výber na tohtoročnú medzinárodnú fyzikálnu olympiádu. Najlepším tohtoročným slovenským fyzikálnym olympionikom je Patrik Turzák z košického Gymnázia Poštová ul. (48,4 bodov), ktorého na túto súťaž pripravovala Mgr. G. Frániková. Patrik týmto obhájil svoje minuloročné víťazstvo. Striebornú medailu získal Filip Ayazi z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne (44,6 b) a bronz Jozef Rajník z rovnakej školy (39,75 b). Do prvej pätice sa dostali aj Ján Ondráš z bratislavského Gymnázia na Grosslingovej ul. i Jaroslav Hofierka z Gymnázia J. A. Raymana Prešov. Najúspešnejší riešitelia získali okrem oficiálnych aj sériu mimoriadnych ocenení. Za mimoriadnu pozornosť stojí skutočnosť, že trenčianske Gymnázium Ľ. Štúra získalo druhé a tretie miesto, pričom dvojicu úspešnosti v prvej desiatke nedosiahla žiadna iná slovenská škola. Budúci 56. ročník tejto olympiády sa uskutoční v niektorom z miest Nitrianského kraja.