Najkrajší kalendár z dielne slovanskej vzájomnosti – Vladimír Mezencev

Združenie slovanskej vzájomnosti už niekoľko rokov vydáva hodnotné nástenné kalendáre. Ich kvalitu si všimol aj Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a Štátna vedecká knižnica v B.Bystrici. práve tieto dve organizácie každoročne vyhodnocujú súťaž o najkrajší kalendár vydaný na Slovensku.
Pri príležitosti 1150.výročia príchodu na naše územie byzantských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda toto občianske združenie vydalo na rok 2013 Cyrilo-metodský kalendár. V kategórii nástenných viaclistových kalendárov /firemné reprodukcie umeleckých diel/ získal prvenstvo. Samozrejme, v takomto prípade podstatnú zásluhu na tomto víťazstve majú mnohí, vrátane zostavovateľa, grafika, vydavateľstva, autorov umeleckých diel... Za všetkých nemožno nespomenúť zodpovedného redaktora – predsedu Združenia slovanskej vzájomnosti doc.Dr.Jozefa Mravíka,CSc., zostavovateľa PhDr.Michala Eliáša,CSc., autorov umeleckých diel Martina Benku, Jána Kulicha, Mikuláša Klimčáka... Vydanie tohto úspešného a vyhľadávaného kalendára vyšlo na cca 5 000 eur. Druhý ocenený v tejto kategórii – Trenčiansky samosprávny kraj za približne rovnaký počet výtlačkov zaplatil asi až päťkrát viac! Nuž, škoda že nebola aj súťažná kategória – kto za najnižšie náklady dokáže vyhotoviť najkvalitnejší a najkrajší kalendár...