NÁZORY: Prešovský SMER-SD je s kampaňou spokojný – Milan Országh

Tohtoročné regionálne voľby majú oproti minulosti a ostatným volebným akiám podstatne tichšie a komornejšie predvolebné obdobie. Až na skutočne mimoriadne malé výnimky sa nesie v akomsi vyčkávacom tóne ako v printových, tak aj elektronických médiach. Zdá sa, že slovenskí voliči majú politických vývrtiek a do ničoho dobrého ústiacich bojov našich „reprezentantov“ už vyše hlavy a tak je možné, že otrávení nevenujú prebiehajúcej kampani a blížiacemu sa termínu prejaveniu občianskej vôle dostatočnú pozornosť. Je však možné, že k tomuto stavu letargie prispela aj skutočnosť, že na rozdiel od predchádzajúcich volebných príprav voliči nedostali kompletné zoznamy kandidátov v jednotlivých volebných obvodoch, čo znevýhodňuje najmä nezávislých kandidátov a malé politické subjekty. Napriek prvotnému dojmu to pod pokrievkou predsa len z času na čas zabublá a preto sme sa o stave predvolebných príprav a prebiehajúcej kampani v krátkosti porozprávali s predsedom krajskej organizácie strany SMER-SD v Prešove. Hovorí Stanislav Kubánek:

►Od otvorenia volebných miestností nás delia prakticky už iba hodiny, nastal teda čas záverečného finišu. Môžete už teraz zhodnotiť priebeh predvolebnej kampane a jej očakávané výsledky?
- Na rozdiel od minulosti netvorila pre nás ani prípravnú, ani realizačnú etapu kampane žiadna agentúra. Ide už o v poradí štvrté voľby do orgánov VÚC od ich vzniku, takže sme stavili na využitie doterajších skúseností a ľudí, ktorí sa výborne osvedčili a dnes už rutinne poznajú prednosti i úskalia jednotlivých krokov. Pracujú veľmi dobre a zodpovedne. V súčinnosti so SMERom si sám riadi kampaň aj kandidát na predsedu PSK Peter Chudík, ktorý je vlastne ostrieľaný borec, keďže ide už do štvrtých volieb, pričom predchádzajúce zvládol brilantne. A celý tento tým ľudí úspešne diriguje primátor Stropkova MUDr. Peter Obrimčák, ktorý je šéfom predvolebného tímu.

► Ak to nie je „výrobným“ tajomstvom, na čom je postavená predvolebná stratégia SMERu v Prešovskom kraji?
- Predovšetkým na priamom kontakte s voličmi.Okresné volebné štáby sa podieľajú na príprave stretnutí našich poslaneckých kandidátov v príslušných volebných obvodoch s voličmi, za prítomnosti kandidáta na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka.

► Ľudia sú rôzni a stratégia politických protivníkov rôzna. Nedochádza na týchto mítingoch k problematickým situáciam alebo konfliktom?
- Absolútne nie! Skôr naopak, atmosféra týchto stretnutí, predovšetkým v severných regiónoch kraja, je veľmi prajná a priateľská, bezprostredná a otvorená. Nedávno na mítingoch v Medzilaborciach či Habure si Peter Chudík zaspieval „rusnacké“ ľudovky s prítomnými priaznivcami našej strany a tak tomu bolo aj v nedeľu 3. novembra v Bardejove, kde sa stala miestom kolektívneho zborového spevu tamojšia športová hala. Pozitívne skúsenosti a pocity z doterajšieho priebehu kampane v celokrajskom merítku vyjadrili na našom predbežnom hodnotení aj Peter Chudík a Peter Obrimčák. Zhodli sme sa na tom, že je všestranne vedená vcelku korektne a slušne, intenzívne pokusy o vyvolanie konfliktov sme za tiaľ nezaregistrovali. V tomto duchu vydal svoje oficiálne stanovisko s poďakovaním priaznivcom SMERu za ich ich očividné pozitívne prístupy počas doterajších spoločných stretnutí a s ocenením korektnosti ostatných kandidátov na post predsedu PSK aj náš kandidát Peter Chudík. Vyšlo v pondelok 5. novembra. Dúfam, že tento stav vydrží až do volebnej soboty 9. novembra.

►Pomáha vášmu snaženiu o volebný úspech aj celostátne vedenie strany SMER-SD?
- Všetko je problém času a pracovných povinností. Napriek tomu sa však predseda strany Robert Fico dokázal uvoľniť a v pondelok 4. novembra zavítal spolu s našim volebným štábom do Starej Ľubovne, aby tam na mítingu deklaroval svoju podporu nielen tamojším poslaneckým kandidátom našej strany, ale predovšetkým Petrovi Chudíkovi. Bolo to tiež mimoriadne vydarené stretnutie, po ktorom prítomní aj tu dali najavo, že s kandidátmi by si radi pohovorili aj neformálne a príjemne ľudským spôsobom.

► Finále by sa však malo odohrávať v krajskom meste, Robert Fico si nenechal čas na Prešov?
- Žiaľ, termínovo to absolútne nestíha, Prešovčania však o nič neprídu. Na dvoch záverečných stretnutiach v krajskom meste bude našim kandidátom „koučovať“ Pavol Paška, ktorý je Prešovčanmi vždy srdečne prijatý (ako recesisti tvrdia, aj napriek svojmu košickému pôvodu) a verím, že tak tomu bude aj tento raz..

► Veríte v úspech vašej strany v týchto voľbách?
- Išli by sme do toho, aj keby sme o úspechu neboli jednoznačne presvedčení, pretože chudobní východoslovenskí voliči sa na ľavicu, reprezentovanú SMERom-SD spoliehajú čoraz viac. Ale, všetko je vlastne v ich rukách a v ich účasti. Vyzývam preto touto cestou všetkých voličov nášho kraja, aby prišli k volebným urnám vyjadriť svoju vôľu po lepších dňoch sociálnych istôt a slušného života. Aby využili svoje právo rozhodovať o budúcnosti!