Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Nízka úroveň politickej kultúry – Jozef Kuchár

Terajšiu vážnu krízu v spoločnosti a vysokú nedôveru k vládnej moci spôsobila nielen názorová roztrieštenosť koalície, ale aj mnohé protirečenia v základných politických, ekonomických a sociálnych otázkach. K tomu sa celkom zákonite pridružila nekompetentná činnosť vysokých štátnych úradníkov a niektoré nedokonalé a neperspektívne reformy. Skutočná nezamestnanosť, vysoké ceny, nízke príjmy väčšiny občanov a neustále zdražovanie majú pevné miesto v doterajšom systéme riadenia slovenskej ekonomiky. Je priam neuveriteľné, že mnohí sa s touto nepriaznivou situáciou zmierili. Kriminalita, organizovaný zločin, finančné podvody sa pomaly stávajú súčasťou negatívnych pomerov na Slovensku. Je evidentné,. že koaličné zoskupenie sa všemožne usiluje zbavovať zodpovednosti za nárast mnohých negatívnych javov. Ukazuje sa, že aj formovanie mladých ľudí na kresťanskom Slovensku zatiaľ účinnejšie neovplyvnilo negatívne javy prejavujúce sa v radoch mladej generácie.

Veď nielen kriminalita, rôzne drogy, ale aj holdovanie alkoholu sú už na stredných, dokonca aj základných školách. K vážnym príčinám spomínaných alarmujúcich faktov jednoznačne patrí ťažká sociálna situácia mnohých rodín a rôznych skupín obyvateľstva. Tvorcov dnešnej biedy a zlých medziľudských vzťahov netrápi, že každé piate dieťa žije v biede, že dôchodcovia živoria v chudobe. V centre pozornosti mnohých politikov a poslancov je získavanie a rozširovanie vlastného bohatstva, honba za peniazmi, majetkami a mocou v akejkoľvek oblasti.

História potvrdzuje, že čím je človek bohatší, tým je menej ochotný vnímať druhého a pomáhať mu v núdzi či pri riešení rôznych problémov a ťažkostí. Žalostné je, že niektorí zbohatlíci si nedokázali zachovať v tejto zložitej ekonomickej kríze ani minimum mravnosti. Žijú a konajú podľa zvráteného pravidla. Chudoba ľudí spája. Blahobyt, boj o moc v politike a ekonomike rozdeľujú aj bývalých priateľov a neraz i príbuzných. Preto na Slovenskej politickej a spoločenskej scéne sa už dlhší čas prejavuje priam divošská nenávisť.