Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Návrh protikorupčnej politiky počíta s vytvorením koordinátorov – Peter Kovařík

Bratislava 12. decembra (TASR) - Vláda chce bojovať proti korupcii. V stredu schválila Návrh protikorupčnej politiky SR na roky 2019 až 2023 z dielne Úradu vlády SR. Počíta napríklad s vytvorením protikorupčných koordinátorov v rámci jednotlivých rezortov, alebo vytvorením Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.


"Predpokladáme, že k 28. februáru budú existovať koordinátori, v januári sa už chceme rozprávať s generálnymi tajomníkmi služobných úradov, v máji by sme chceli mať zavedený systém riadenia korupčných rizík. Národný protikorupčný program by mohol vzniknúť na konci júna a rezortné v auguste" priblížil riaditeľ odboru prevencie korupcie na Úrade vlády SR Peter Kovařík. Úrad na ochranu oznamovateľov by mal podľa Kovaříka začať efektívne fungovať do šiestich mesiacov od vymenovania nového riaditeľa. Zákon, ktorý ho zriaďuje, by mal vstúpiť do platnosti v marci 2019.


Koordinátori majú byť lídrami v protikorupčnom úsilí a koordinovať aktivity týkajúce sa boja proti korupcii. Podľa návrhu musia mať zaručené nezávislé postavenie. "Navrhujeme, aby mal koordinátor prístup k najvyšším predstaviteľom jednotlivých orgánov ústrednej štátnej správy," povedal Kovařík. Spôsob výberu koordinátorov má byť v kompetencii príslušného štatutárneho orgánu, no odvolať by ich malo byť možné len na základe preukázateľných dôvodov, ktoré spochybňujú morálnu integritu koordinátora. Koordinátori majú byť združení v Rade koordinátorov protikorupčnej prevencie.


Hlavným adresátom návrhu protikorupčnej politiky je verejná správa, najmä ústredné orgány štátnej správy. Každý orgán by mal vo svojej pôsobnosti vypracovať a následne vykonávať svoj rezortný protikorupčný program. Ďalšími prioritami v boji proti korupcii je podľa materiálu presadzovanie a ochrana verejného záujmu prostredníctvom zmenšovania priestoru a príležitostí pre korupciu, zlepšenie kvality legislatívneho a právneho prostredia a zlepšenie podmienok na podnikanie.


"Vychádzame najmä zo štandardov západnej Európy, veľa nápadov a myšlienok sme čerpali z OECD. Mnohé veci prenášame k nám," uviedol Kovařík. Informoval tiež, že úrad vlády sa rozhodol zaviesť štandard na protikorupčné opatrenia, ktoré zatiaľ podľa jeho informácií nezaviedla žiadna štátna inštitúcia v Európe. Väčšinou ich implementujú súkromné firmy.


Podľa prieskumu Transparency International bolo Slovensko v roku 2017 vo vnímaní korupcie na 54. priečke spomedzi 180 krajín. Podľa prieskumu v rámci Porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície z roku 2017 sú slovenské súdy a sudcovia v porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ na najspodnejších priečkach dôveryhodnosti. EÚ odhaduje, že hospodárstvo Únie prichádza vinou korupcie približne o 120 miliárd eur ročne.