Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Národné európske a medzinárodné riziká – Dušan. D. Kerný

Vo Viedni sa predstavili analýzu bezpečnostných národných, európskych a medzinárodných rizík v najbližších 12 – 18 mesiacoch. Názov štúdie znie  Vykĺbený, nestabilný svet. Rakúski odborníci z oblasti obrany sa zaoberali problémami na prahu tretieho roku mnohostrannej krízy , dramatických zmien a ich dopade na medzinárodné vzťahy a na rakúsku spoločnosť. Pohľad susedného neutrálneho Rakúska je zaujímavý aj pre susedné štáty, pre ich armády, politku a ekonomiku.  

 

Hľadala sa odpoveď na to, či globalizácia zabezpečuje stabilitu alebo riziká, či prináša nielen riziká, ale aj nebezpečenstvá. Preto vojensky sa musí stať Európa, EÚ, významným, relevantným faktorom. Inak bude veľmi ťažké zabezpečiť hospodársky rast, dostatok a hodnoty. Preto je dôležité, že verejnosť podporuje posilnenie armády vrátane vrátane nového rozpočtu v rozsahu 18 miliárd aj pre tri programy investícií do novej techniky. To všetko s presahom aj do budúceho volebného obdobia. Svoju úlohu v tom musí zohrať aj rakúska ekonomika. Dôležitá je spolupráca v Európe a vzájomná previazanosť bezpečnostnej politiky, Rakúsko musí byť vierohodným partnerom. Mimoriadnu dôležitosť má obrana vzdušného priestoru, nesmie vzniknúť nijaká medzera v zabezpečení techniky. Musia byť posilnené kapacity obrany vzdušného priestoru na čom sa podieľajú mnohé štáty.

 

Obrana voči autoritárnym štátom a podkopávaniu demoracie musí byť aj psychologická, vrátane programov pre školy a univerzity. V súlade s neutralitou kľúčom je spolupráca a nie ľahstajnosť voči porušovaniu medzinárodného práva alebo voči usiliu silou meniť hranice štátov.

 

Rozsiahle premeny celej štruktúry medzinárodného  usporiadania sú obrovské, budeme potrebovať najmenej dvadsať rokov na nové usporiadanie. Čelíme veľkým rizikám. Vojenské konflikty budú mať čoraz väčší vplyv aj na Rakúsko a jeho možnosti, vojenských konfliktov bude pribúdať. Vojna sa stala ako nástroj súčasťou politiky. Vrátili sme sa do času, keď mocnosti svoje záujmy presadzujú silou a to vo svete globálneho zbrojenia.

 

Hrozivým rizikom je konfrontácia medzi Ruskou federáciou a Európskou úniou najmä pre možnosť stupňovania konfliktu. Územné požiadavky a bezpečnostné záruky oboch strán, Ukrajiny a RF, sú natoľko protichodné, že v roku 2025 je nerealistické očakávať iné než silnú hybridnú vojnu. Riziká z nej vyplývajúce sa týkajú mnohých štátov. Budú dezinformačné kampane. Informačná vojna sa stala nástrojom podkopávania demokratických síl, hrozí riziko oslabenia európskej integrácie. Medzi pokračujúce riziká bude patriť narastanie migrácie z globálneho juhu lebo nezanikli jej príčiny, najmä demografické, nárast obyvateľstva.