Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

NÁZORY: Sarvašovský skvost k dvestoročnici Ľudovíta Štúra – Dušan D. Kerný

Pod citlivou a vnímavou taktovkou pedagóga Akadémie umenia v Banskej Bystrici Juraja Sarvaša mala verejnosť možnosť zažiť dynamiku slovenských dejín v pásme Vzlietli orli vysoko v básňach, prejavoch a piesňach v podaní Danubius Octet Singers pod vedením Daniela Simandla. Program sa konal v rámci neuveriteľného v poradí už 139-teho poetického večera Juraja Sarvaša.

 

Prvý  literárno-hudobný program po oficiálnom vyhlásení Roku Ľudovíta Štúra vládou SR plasticky odvíja slovom i hudbou zápas štúrovskej generácie za slobodu národa a slobodu jazyka a oslobodenie od sociálneho jarma. Zápas na ktorý nemôžeme zabúdať ani po dvesto rokoch.  O príťažlivosti podujatia hovorí aj účasť mimo bratislavského publika zo Štúrovej rodnej obce Uhrovec, z štúrovskej kolísky Trenčína, z Kálnice pri Beckove, spojenej z Hurbanom, ale aj z rakúskej Viedne. Zo Zvolena, ktorý Štúr zastupoval v uhorskom sneme prišlo vedenie Divadla Jozefa Gregora Tajovského. Pretože práve vo Zvolene sa bude začiatkom apríla inscenácia zo života Ľ. Štúra, ktorý bol v meruôsmych rokoch 1847 – 1848 vyslancom mesta Zvolen na Uhorskom sneme, ktorý sa konal v Bratislave.

 

Ožil štúrovský prejav

Fascinujúcim spôsobom preniesol v umeleckom prednese Juraj Sarvaš publikom do atmosféry toho obdobia úryvkom zo Štúrovej reči na Uhorskom sneme, dnes budove Univerzitnej knižnice v Bratislave z 15. januára 1848. Prednes pôvodiny v podaní Juraja Sarvaša bol nesmierne pôsobivý o to väčšmi, že to bol prvý parlamentný prejav, kde sa požadovala taká úprava zákona, ktorá by umožňovala vyučovanie v materinskom, teda slovenskom jazyku.

 

Mimoriadny výkon

Mimoriadny výkon Juraja Sarvaša ocenili prítomní opakovaným potleskom postojačky. Bolo to strhujúce – prednes rozsiahlych politických textov v štúrovskej slovenčine sa striedal s prednesom poézie štúrovskej generácie, Sládkovičovým Vrstovníkom a jeho Marínou, Orlom Janka Kráľa, pripomenutím Štúra ako básnika v recitácii Rozlúčenia a vo vyvrcholení večera odznela Modlitba za Slovensko Milana Rúfusa. Okrem toho autor sprevádzal celý program, priblížil príbehy zo života štúrovskej generácie. Kľúčovú úlohu zohrala aj hudobná časť v ktorej piesne slovenských skladateľov prenieslo mužské spevácke okteto. Danubius Octet Singers

 

Štúrovský program a štúrovský rok 2015 má obrovský význam v prostredí Európy, kde zlyhal multikulturalizmus a ukázala sa potreba sebavedomej identity občana aj ako príslušníka národa.