Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

NÁZORY: Úcta k zakladajúcim členom Únie slovenských novinárov – Ladislav Milan

Začiatkom septembra, napriek horúčavám, typickým pre vrcholné leto, sa začala jesenná šnúra seminárov a stretnutí členov i priaznivcov Únie slovenských novinárov. Medzi vrcholné chvíle seminára, ktorý sa uskutočnil 7. septembra 2016 vo veľkej sále Konfederácie odborových zväzov v Bratislave, patrila chvíľa, keď si prítomní uctili zakladajúcich členov únie Evu Kristínovú a Ľudevíta Andila.


Evu  Kristínovú ako významnú osobnosť slovenského kultúrneho a spoločenského života, ktorá zohrala významnú úlohu v dejinách slovenského divadelníctva a televízie, ako aj v občianskom živote privítali prítomní s veľkým potleskom. So želaním všetkého dobrého, predovšetkým zdravia a pohody, a obdivu k jej práci, k jej aktivite sa jej v mene prítomných prihovoril predseda ÚSN Jozef Kuchár. Poďakoval jej za dlhoročnú umeleckú, tvorivú činnosť v Slovenskom národnom divadle, v televízii, v rozhlase, v slovenských médiách a v Únii slovenských novinárov. Vysoko ocenil všetko užitočné a spravodlivé, čo v doterajšom bohatom a plodnom živote pre slovenský národ a jeho kultúru urobila.

Prvý podpredseda ÚSN Dušan D. Kerný pripomenul občianske zásluhy Evy Kristínovej a zdôraznil skutočnosť, že po dlhé desaťročia bola a aj teraz je rodáčka z Trenčína / 5.8. 1928/ z rodiny príslušníka Štefánikových légií a povstaleckého dôstojníka v SNP,  trvalou oporou pre aktivity mnohých ľudí a organizácií, medzi nimi aj ÚSN. Vyzdvihol jej konanie pre spoločnosť a občianske postoje k mnohý problémom v spoločnosti a kultúre zvlášť. Jej životný osud sa prihovára všetkým ľudskosťou, vytrvalosťou a nezlomnosťou slovenskej ženy.

Vedenie ÚSN zablahoželalo aj významnému zakladajúcemu členovi ÚSN,  všestrannému novinárovi, zahraničnému korešpondentovi Ing. Ľudevítovi Andilovi. Podpredseda ÚSN PhDr. Dušan D. Kerný pripomenul, že v tomto roku pri príležitosti 95. narodenín ocenil Ľudevíta Andila ako jediného člena slovenských novinárskych organizácií prezident Ruskej federácie Vladimír Vladimírovič Putin vyznamenaním za boj proti fašizmu a za oslobodenie.

Prvé jesenné stretnutie členov a priaznivcov ÚSN bolo venované mimoriadne aktuálnej téme vývoja na Ukrajine. Na základe tohtoročných letných ciest po Ukrajine o stretnutiach, dojmoch a politických súvislostiach podrobne hovoril člen Únie slovenských novinárov a zároveň člen Ukrajinského novinárskeho združenia Ing. Vladimír Mezencev. Osobitne zaujalo vystúpenie PhDr. Dušana D. Kerného, ktorý vo svojom obsiahlom vystúpení priblížil prítomným skutočný obraz o dianí na Ukrajine. Práve preto, že šlo o stretnutie na základe konkrétnych osobných skúseností sa seminár stretol s mimoriadnym záujmom. Únia bude v tejto téme a v jej súvislostiach pokračovať.

Oslávenkyni k významnému osobnému sviatku blahoželá predseda ÚSN, Jozef Kuchár.

Oslávenkyni k významnému osobnému sviatku blahoželá predseda ÚSN, Jozef Kuchár.

Podpredseda Únie slovenských novinárov, PhDr. Dušan D. Kerný, blahoželá Eve Kristínovej, najvýraznejšej osobnosti Slovenského národného divadla a Ing. Ľudevítovi Andilovi, dlhoročnému novinárovi a zahraničnému korešpondentovi.

Podpredseda Únie slovenských novinárov, PhDr. Dušan D. Kerný, blahoželá Eve Kristínovej, najvýraznejšej osobnosti Slovenského národného divadla a Ing. Ľudevítovi Andilovi, dlhoročnému novinárovi a zahraničnému korešpondentovi.