Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

MZ chce stransparentniť mechanizmus uznávania a uhrádzania zdravotných výkonov

(TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce stransparentniť mechanizmus uznávania a uhrádzania zdravotných výkonov. Zdravotné poisťovne by mali po novom revízne pravidlá zverejňovať na svojej webstránke a meniť ich len raz za kalendárny rok. V prípade neuznania výkonu bude musieť poisťovňa svoje rozhodnutie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti riadne odôvodniť. Zmeny má priniesť novela zákona o zdravotných poisťovniach. "Rezort zdravotníctva chce vniesť väčšiu predvídateľnosť a stabilitu do finančných vzťahov medzi zdravotnými poisťovňami a zdravotníckymi zariadeniami. Jedným z krokov je stanovenie základných podmienok pre fungovanie systému takzvaných revíznych pravidiel," uviedlo ministerstvo. Aktuálna absencia ich nastavenia podľa MZ komplikuje prácu lekárom, nemocniciam, kúpeľom a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Prostredníctvom revíznych pravidiel zdravotné poisťovne kontrolujú činnosť nemocníc, lekárov, lekární a ďalších zariadení pri vykazovaní poskytnutej zdravotnej starostlivosti. "Pravidlá si každá zdravotná poisťovňa určuje sama, pričom ich môže zaviesť alebo zmeniť bez toho, aby mala jasne zákonom stanovenú povinnosť svojich partnerov upozorniť na ich zavedenie alebo zmenu," vysvetlil rezort. Podotkol, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti často nemajú personálne kapacity na neustálu kontrolu prípadných zmien. "V praxi sa tak stáva, že sa o zmene dozvedia až po tom, ako zdravotnú starostlivosť poskytnú, zdravotný výkon vykážu, no zdravotná poisťovňa ju odmietne uhradiť. To zbytočne zvyšuje administratívne zaťaženie a do systému vnáša nejasnosti," upozornilo ministerstvo. Navrhuje preto, aby mali zdravotné poisťovne povinnosť zverejniť pravidlá revíznej činnosti a možnosť meniť ich len raz ročne, pričom svojich partnerov o zmene majú preukázateľne informovať. Ak zdravotná poisťovňa neuzná poskytovateľovi vykázaný zdravotný výkon, musí to náležite odôvodniť a poučiť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o správnom spôsobe vykazovania.