Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

MV: Základným článkom vo volebnom procese sú okrskové volebné komisie

Bratislava 23. augusta (TASR) - Základným článkom vo volebnom procese sú okrskové volebné komisie. V septembrových parlamentných voľbách bude fungovať 5996 takýchto komisií a tiež 18 osobitných okrskových volebných komisií na voľbu poštou. Kandidujúce politické strany mohli do 21. augusta delegovať členov do volebných komisií. Pripomenulo to Ministerstvo vnútra (MV) SR.


"Proces obsadenia volebných komisií zástupcami politických subjektov bol ukončený. Každá politická strana a koalícia, ktorej kandidátna listina pre voľby do Národnej rady SR bola zaregistrovaná, mohla do pondelka 21. augusta delegovať jedného člena a jedného náhradníka do okrskových a okresných volebných komisií vrátane osobitných komisií pre voľbu poštou," uviedol tlačový odbor MV.

Rezort upozornil, že politické strany cez delegovaných členov v komisiách kontrolujú a dozerajú na priebeh hlasovania vo volebnej miestnosti i transparentnosť pri sčítavaní hlasov. "Ďakujem všetkým kandidujúcim politickým subjektom, ktoré nominovali členov do volebných komisií a takto prispievajú k zdarnému a transparentnému priebehu volieb," skonštatoval premiér Ľudovít Ódor, ktorý je poverený riadením MV SR .

Okrsková a okresná volebná komisia, ako aj okresná volebná komisia na voľbu poštou musí mať najmenej päť členov. Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok na voľbu poštou musí mať najmenej deväť členov.

V prípade neobsadenia komisií nominantmi politických subjektov vymenuje chýbajúcich členov starosta obce, respektíve prednosta okresného úradu a predseda štátnej volebnej komisie.

Vo voľbách bude fungovať 5996 okrskových volebných komisií, 18 osobitných okrskových volebných komisií na voľbu poštou, 49 okresných volebných komisií a jedna okresná volebná komisia na voľbu poštou. Prvé zasadnutia volebných komisií sa uskutočnia najneskôr do 8. septembra.

Členovia okrskových volebných komisií sú povinní zachovávať pri výkone funkcie nestrannosť a nepôsobiť v prospech alebo neprospech kandidujúcich subjektov. Nemôžu ani vstupovať s voličom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov.

Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia. O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo 72.993 občanov.