Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Moskva pre štrnásť miliónov – Dušan D. Kerný

Na mnohé otázky o Moskve je jedným z vynikajúcich partnerov dynamický Sergej Kuznecov, hlavný architekt mesta Moskvy a prvý námestník predsedu  útvaru hlavného architekta – Moskomarchitektury Sergej Kuzmin. Na budúci rok bude mať štyridsať. Spýtali sme sa ho koľko obyvateľov Moskva vlastne má? Teraz sa hovorí, že desať, jedenásť miliónov...

 

Robíme všetko pre to, aby sme urbanisticky, architektonicky zohľadnili realitu, aby sme formovali mesto, ktoré reálne bude mať 14 miliónov, s miliónom príchodzích denne. Pre nás je Moskva miestom, centrom moderných architektonických rozhodnutí a kompetencií. Máme a chceme naďalej mať veľké medzinárodné projekty o. i. pre priestor novej rozšírenej Moskvy. A to všetko za medzinárodnej účasti – ani jeden projekt, ani jedna porota nie je bez zahraničnej účasti.

 

Moskva so štrnástimi miliónmi to už nie je mesto, ale megapolis s množstvom problémov....

Predovšetkým pracujeme, ako som už povedal v medzinárodnom prostredí odborníkov, po druhé máme utriedené jednotlivé smery. Jedným z nich sú samozrejme rekonštrukcie v tomto nielen veľkom ale aj starobylom meste. V posledných dvoch rokoch sme mali 31 súťaží najrozličnejších veľkých projektov a štyroch veľkých rekonštrukcií takých veľkých objektov ako sú Lužniky, veľký športový komplex. Ten nerozvíjame  krátkodobo, výlučne preto, že v roku 2018 tu budú majstrovstvá sveta, ale preto, aby počas akejkoľvek sezóny.. No najzávažnejší je projekt využitia rieky, jej nábreží ako aj vodnej plochy ako dopravnej tepny, keďže je priamo v meste.

 

Je to azda najzaujímavejší projekt ak sa človek pozrie na mapu Moskvy a ak na vlastne koži zažije zápchy na uliciach...

...azda nie azda, ale určite, ide celkovo o veľký zásah, tisíce hektárov plochy ku ktorým pribudnú ďalšie stovky, preto je to dlhodobý plán rozvoja nábreží, dbáme na rozvoj cyklistických trás, peších zón pribudlo okolo sto kilometrov – už to hovorí o rozsahu potrieb mesta. V rámci Moskvy pribudlo 400 kilometrov železničných tratí, mechanicky prerátané, do sto kilometrov ročne, mnoho nových staníc metra, ktorého rekordná denná kapacita je jedenásť miliónov ľudí. Na rozdiel od minulosti už zo všetkých letísk do stredu mesta je priame železničné spojenie, vlaky, kyvadlová vlaková doprava. Sme schopní uskutočniť najnáročnejšie projekty a aj keď sa ekonomika mení či zmení a bude iná, Moskva je a bude príťažlivá.

 

...na akú dobu je vlastne vyrátaný projekt štrnásť miliónovej Moskvy?

Prirodzený prírastok obyvateľov je na rozdiel od iných častí, od iných miest Ruskej federácie vyšší. Je tu vyššia pôrodnosť ako úmrtnosť. V roku 2025 musíme byť všestranne pripravení na štrnásťmiliónovú Moskvu ako realitu. Preto nech by sme robili čokoľvek stratégiou musí byť mnohoraký architektonický rozvoj Moskvy. Musíme byť v predstihu, znamená to uznať realitu, že Moskva bude mať štrnásť miliónov obyvateľov a podľa toho mesto a jeho prostredie formovať...

 

Už roky jestvuje spor o rozširovaní Veľkej Moskvy, už desaťročia sa vedú spory o presun úradov a ministerstiev z upchatého stredu Moskvy, kde auto takrečeno stratilo svoj význam ako dopravný prostriedok, bude sa Moskva sťahovať?

Presun správneho centra mimo centra bol opustený a nepôjde na iné územie mesta Moskvy. Ale bolo by to užitočné a medzinárodné diskusie, ktoré o tom vedieme nás v tom utvrdzujú. Medzinárodná skúsenosť rozvoja veľkých území je pre Moskvu dôležitá, spolupracujeme s plánovačmi, architektmi napríklad v Hongkongu, tendencie na ktorých pracujeme už ukázali poučenie z toho čo sme videli v Hongkongu, mali svoj význam pre to, aby sme sa vyhli negatívnym dôsledkom iných megapolisov. Preto ani jeden veľký projekt sa neudeje bez medzinárodného konkurzu.

 

Kľúčovým problémom nie je len doprava, ale najmä byty...

Pokiaľ ide o modernizáciu niet už vecí ako v minulosti, o ktorých sa nehovorilo. Nastal čas modernizácie v prístupe ku všetkému vo výstavbe mesta Moskva vlani skončila s panelovou výstavbou, prijala nie úpravu, ale nový štandard výstavby bytov z mestských prostriedkov. Moskva sa včas vydala smerom zohľadňovania novej výstavby s tým aké tam bude pracovné príležitosti, aké možnosti v sociálnej, kultúrnej sfére, školstva, vzdelania, športu. Celkovo, pokiaľ ide o investície do kultúry, vzdelávania a športu je Moskva nepochybne na svetovej špičke.