Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Morálku a etiku nivočia politickí intrigáni – Jozef Kuchár

Počet občanov Slovenskej republiky, čo sa dali na politiku sa neustále zvyšuje. Všetci túžia v každom volebnom období predovšetkým po moci, bohatstve, bezstarostnom živote a po výhodnom postavení v spoločnosti. Toto konštatovanie je všeobecne známe a jednoznačne to potvrdil boj o miesta na kandidátkach do parlamentných volieb, ktoré budú 29. februára 2020.

 

Žiaľ, aj tento raz, najmä v opozičných radoch, dominovala bezohľadnosť, neobjektívnosť, znevažovanie konkurenta a iné odsúdeniahodné móresy. Vo väčšine prípadov išlo iba o individuálne záujmy. Na úkor iného, možno schopnejšieho, presadiť seba. Prípravy na každé voľby zhoršujú pomery a vzťahy v mnohých stranách a často prinášajú politické obete. Ide predovšetkým o strany neštandardné, bez reálneho programu, v ktorých sa neraz dostáva na povrch politika nenávisti. Potvrdzuje to aj terajšia kampaň, ktorá sa začala až príliš skoro. Jej nositeľmi sú najmä politickí turisti, ktorí už neraz s cieľom získať moc zmenili partajné tričká, zradili priateľov a zmenili presvedčenie, čo sa prejavilo v schvaľovaní návrhov na jednotlivé kandidátky do parlamentu.

 

Nie všetko, čo sa pred časom pri schvaľovaní kandidátov na miesta poslancov v straníckych centrálach odohralo, sa občania dozvedia. Skutočnú pravdu niektorí ukrivdení povedia až po čase. Napríklad ako v niektorých stranách skúsení, vzdelaní poslanci prišli o miesto na kandidátke iba preto, že niekedy mali iný názor na riešenie problémov v spoločnosti, ako vedenia ich strán. Dozvieme sa o intrigách a intrigánoch, ktorí práve v predvolebnom období založili nové strany, alebo prešli do tých iných bez ohľadu na doterajšie vlastné, často dlhoročné presvedčenie, len aby uspokojili svoje nenáležité ambície. Konali tak preto, lebo si veľmi dobre uvedomujú, že bez straníckej deky, ktorú stratili po parlamentných voľbách sa im žilo pomerne ťažko. Veď poslanecký preukaz je vždy lákadlo aj pre niektorých politických dýchavičných turistov.

 

Mohol by som menovať niekoľko konkrétnych prípadov keď „politici“ koketovali s myšlienkou, ako sa dostať na kandidátky niektorých nových strán programovo veľmi odlišných. Takíto politici sa voličom už dávnejšie sprotivili, lebo ich opakujúce sa nemorálne činy nedávajú nádej na optimizmus. Predvolebná kampaň na Slovensku sa začala už v čase, keď ešte nebol stanovený deň volieb poslancov do Národnej rady . Stalo sa tak aj preto, že žijeme v čase, keď veľmi chýba dobré, žičlivé a hodnotné slovo, i pocit spolupatričnosti a najmä zodpovednosť tých, čo majú na starosti veci verejné.