Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Misia „DEMOKRACIA“ – Tibor Bajchy

Je na čase prestať s nezmyselným misionárčením inak mysliacich a uvažujúcich. Celá spoločnosť Európy trpí intenzívnym rozpolčovaním a štiepením sa v najrôznejších oblastiach. Medzi pravým a ľavým okrajom, medzi ochrancami prírody a ich odporcami, ktorí popierajú ich extrémne stanoviská, „ múdrymi“ šedivými mužmi a mladými „pokrokovými“ modernizátormi a na zisku orientovanými manažérmi, medzi podporovateľmi emigrácie a jej odporcami predpovedajúcimi zánik vlastnej kultúry a tak ďalej.

 

Tento zápas názorov preskočil už aj do rodín ako aj priateľských kruhov. Škriepky sa stali dennou samozrejmosťou. Tento nebezpečne zhubný vývoj sa musí čo najskôr zastaviť, pretože vecná a objektívna analýza vedie vždy k uzáveru, že na každom stanovisku je aspoň jedno zrnko pravdy. Vychádzajúc z toho je našou spoločenskou a osobnou povinnosťou byť tolerantným voči názorom iných a nie ich už v zárodku odsúdiť a odmietnuť ako nepravdivé a dokonca škodlivé. To nemá nič s demokraciou a humanizmom spoločné. Naopak je to kontraproduktívne a nebezpečné a sa dodatočne veľmi ťažko napravuje. Toto si hlavne ústavne zvolení politici musia uvedomiť a prestať inak rozmýšľajúcich misionárčiť ako keby to bolo ich povinnosťou týchto priviesť na „správnu“ cestu. Je na čase prestať so sloganmi ako naše hodnoty, naša demokracia, len tie naše názory sú správne. Nechajme vyjadriť sa aj iných, vypočujme stanoviská aj väčšiny sveta! Možno budú ich názory aj nám osožné. Do budúcnosti bude v diskusiách potrebnej viac miernosti, rozvážnosti a zodpovednosti.. Nie je treba aby nám až dejiny s výsmechom ukázali akých chýb sa politici dopustili a aj prehrešili na súčasnej ako aj budúcich generáciách. Zodpovednosti sa nezbavia aj keď už nebudú nositelia politických mandátov.

 

Tibor Bajchy, Mníchov