Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Ministri riešili problémy slovenských a českých poľnohospodárov

Topoľčianky 1. júla (Teraz.sk) - Spoločná poľnohospodárska politika, nariadenie Európskej únie o odlesňovaní či dvojaká kvalita potravín dominovali na stretnutí ministra pôdohospodárstva SR Richarda Takáča (Smer-SD) s ministrom poľnohospodárstva Českej republiky Markom Výborným v pondelok v Topoľčiankach (okres Zlaté Moravce). Ministri sa zhodli na tom, že problémy obidvoch krajín v oblasti poľnohospodárstva sú veľmi podobné a rozšírenie vzájomnej spolupráce na odbornej úrovni medzi riaditeľmi jednotlivých sekcií bude prínosom pre obidve krajiny.

Ministri agrorezortu skonštatovali, že nastavenie spoločnej poľnohospodárskej politiky je byrokratické. "Musíme spraviť všetko pre to, aby si nové vedenie Európskej komisie aj nový Európsky parlament stanovili primerané ciele, ktoré aj vieme dosiahnuť, nie nejaké prehnané ciele," povedal Takáč.

Ministri spolu hovorili aj o možných vplyvoch vstupu Ukrajiny do EÚ. Podľa Výborného musí byť európske poľnohospodárstvo na potenciálny vstup Ukrajiny do Únie pripravené. "Je to veľká výzva. Na jednej strane to bude znamenať otvorenie trhu, zároveň však nesie riziká, ktoré musíme dopredu zanalyzovať, vypracovať dopadové štúdie a vedieť sa pripraviť," skonštatoval Výborný.

Podľa obidvoch ministrov bude nevyhnutné prehodnotiť osevnú skladbu v obidvoch krajinách. "Poľnohospodári na Slovensku pestujú obilniny na výmere 500.000 hektárov a niekoľko rokov vyvážajú produkciu do zahraničia, najmä do krajín západnej Európy. Tieto typické trhy sú však postupne obsadzované ukrajinskými poľnohospodármi," zhodnotil Takáč.

 

Podľa jeho slov vzniká priestor na zvyšovanie svojej potravinovej sebestačnosti. "Uvoľnené plochy by mali slúžiť na rozšírenie pestovateľských plôch ovocia, zeleniny, na zvýšenie stavov hospodárskych zvierat," povedal.

Podobný problém vidí aj Výborný v Českej republike. "Opakovane riešime nízke výkupné ceny obilia, olejnín a ďalších komodít. Je preto otázkou, či jednou z ciest nie je prehodnotenie osevnej skladby, či nie je priestor na hľadanie iných komodít," potvrdil Výborný.

Slovenský minister upozornil na problém dvojakej kvality potravín. Výborný skonštatoval, že tento problém sa v Českej republike podarilo úplne eliminovať. "V rámci novely zákona o potravinách sme v roku 2021 na národnej úrovni zakázali dvojakú kvalitu potravín. Za porušenie zákazu hrozia prevádzkovateľovi vysoké pokuty," skonštatoval s tým, že za posledné tri roky zaznamenali v Českej republike jediný prípad dvojakej kvality potravín.

Ministri sa zhodli na tom, že implementácia európskeho nariadenia o odlesňovaní od 1. januára 2025 prináša ďalšiu mieru administratívy a byrokratickej záťaže. "V Českej republike by sme museli zvýšiť počet kontrol u vybraných komodít z 200 na 2500. Systém nie je pripravený, ani ten európsky systém nie je pripravený, preto sa chceme pokúsiť otvoriť túto tému a minimálne o rok odložiť účinnosť nariadenia," povedal Výborný.

Česká republika bola v roku 2023 najväčším obchodným partnerom z krajín EÚ27 vo vývozoch a takisto v dovozoch agrokomodít zo Slovenska. Hodnota vývozu aj dovozu iba s Českou republikou prekročila miliardovú hranicu.