Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Minister vnútra plánoval budúcnosť hasičských zborov – Milan Országh

Aj napriek tomu, že išlo o pravé poludnie v nedeľu 26. februára a doslova natrieskanú historickú sálu prešovského Čierneho orla v ktorej sa tiesnilo do 600 ľudí, nikoho by nenapadlo (možno kvôli prevahe modrých uniforiem), že ide o pokračovanie slávnych ideologických „odpútavacích“ akcií, ktoré sme zažili za bývalého režimu. Práve naopak, všetci prišli aj napriek tejto nezvyklej hodine dobrovoľne a s očakávaniami. V najväčšom a najľudnatejšom kraji Slovenska sa starostovia, primátori a velitelia ich dobrovoľných hasičských zborov (obecných, mestských, podnikových, športových, družstevných, 9  okresných riaditeľstiev a 23 staníc HZZ) stretli so svojim najvyšším šéfom v osobe ministra vnútra Roberta Kaliňáka, aby si povedali, čo a ako v nasledujúcom období.

 

Minister vnútra zdôraznil, že tomuto stretnutiu venoval mimoriadnu pozornosť. Veď Prešovský kraj má najvyšší počet dobrovoľných hasičských zborov a ich členov (napr. v  SR pôsobí 370 DHZ v kategórii B, z toho v prešovskom kraji 200). Z dôvodu racionálneho priebehu mítingu bol program rozdelený do štyroch samostatných blokov. Prvým z nich bol vývoj stavu a činnosti DHZ od roku 2007, kedy odštartoval projekt systematického budovania a materiálneho zabezpečenia DHZ (počet DHZ odvtedy stúpol zo 700 na 1500 a zborom bolo odovzdaných 670 vozidiel), druhým aktuálny stav a „nedorobky“ v dodávkach novej techniky a rekonštrukcií i výstavbe nových hasičských zbrojníc, tretím konkrétna analýza potrieb a plánovaných dodávok techniky a tým záverečným diskusia. Bola mimoriadne otvorená, ale vôbec nie konfrontačná.

 

Minister R. Kaliňák konštatoval, že vlani absolvovali DHZ okolo 10 tisíc výjazdov k záchrane majetku, zdravia i životov ľudí mimo svojho katastra. Podčiarkol, že to svedčí o úspešnej a systematickej práci DHZ i profesionálnych hasičov – záchranárov. Upozornil plénum, že už o niekoľko dní, 1. marca, vstupuje do platnosti nová vyhláška na financovanie materiálneho zabezpečenia a investícií DHZ. Požiadal prítomných zástupcov obcí a DHZ aby nepremeškali jednomesačný termín stanovený na nahlásenie svojich potrieb, keďže uzávierka je 31. marca 2017. Minister si dal tú námahu a vymenoval všetkých 110 obcí kraja, ktorých žiadosti sú už evidované. Novinkou vo vyhláške je, že nevyčerpané čiastky pridelených dotácií sa budú prenášať do nasledujúcich období, takže jednotlivé DHZ si budú môcť aj „našetriť“ na väčšie investičné projekty. V súvislosti s dotáciami sa hovorilo aj o programe rekonštrukcie zbrojníc, každá schválená žiadosť bude dotovaná sumou 30 tisíc € bez rozdielu.

 

Medzi vysoko pozitívne informácie z úst ministra R. Kaliňáka patrila aj tá o prístupe Bruselu k projektu rozvoja DHZ, ktorý sa po zistení vysoko pozitívnych výsledkov projektu rozhodol financovať jeho realizáciu sumou 80 miliónov eur. Budú použité na ďalšie investície v tejto oblasti.

 

Na stretnutí s ministrom vnútra s DHZ Prešovského kraja boli prítomní aj poslanec NR SR Stanislav Kubánek a prednosta ObÚ v Prešove Emil Chlapeček.      

Pohľad do pléna dobrovoľných hasičov

Pohľad do pléna dobrovoľných hasičov

 Minister informuje o stratégii rozvoja dobrovoľných hasičských zborov na Slovensku

Minister informuje o stratégii rozvoja dobrovoľných hasičských zborov na Slovensku