Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Minister kultúry udelil ceny – TASR

Na tradičnom udeľovaní Ceny Andreja Kmeťa a titulu Múzeum roka 2013 minister kultúry SR Marek Maďarič dnes odovzdal výročné ceny laureátom. Podujatie sa uskutočnilo v Dvorane Ministerstva kultúry SR pri príležitosti nedávneho Medzinárodného dňa múzeí. "Títo ocenení nie sú také známe tváre ako herci, speváci a hudobníci, ale pre našu kultúru dlhoročne robia cennú prácu pri ochrane a zveľaďovaní kultúrneho dedičstva. Pre mňa je veľkou cťou, že im môžem odovzdať túto prestížnu cenu," v úvode slávnostného podujatia povedal rezortný minister.

 

Porota mu odporučila z 15 nominovaných osobností udeliť cenu šiestim kandidátom. Bývalej kurátorke farmaceutickej zbierky Múzea mesta Bratislavy (MMB) Márii Antolíkovej za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti múzejníctva. Archeológ Štefan Holčík si prevzal cenu za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti múzejníctva a ochrany pamiatok. "V Slovenskom národnom múzeu som začal pracovať v januári 1966, bol som aj riaditeľ jeho Archeologického múzea. Teraz na čiastkový úväzok pracujem v mestskom múzeu," uviedol pre TASR Holčík, ktorý bol medzitým aj zástupcom primátora Bratislavy a poslancom Starého Mesta.

 

Spoluzakladateľ Lúčnice a umelecký vedúci SĽUK-u od jeho začiatku do roku 1993, folklorista Juraj Kubánka získal cenu za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Zakladateľka zbierky architektúry v Slovenskej národnej galérii Klára Kubičková zasa za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti vedy o výtvarnom umení. Minister odovzdal cenu aj etnológovi Štefanovi Mruškovičovi za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti múzejníctva a Márii Pötzl-Malíkovej za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti vedy o výtvarnom umení, ktorá pôsobila v MMB i Galérii mesta Bratislavy.

 

Cena Andreja Kmeťa sa udeľuje významným osobnostiam z oblasti múzeí, galérií, folkloristiky a etnografie za mnohoročnú odbornú prácu pre rozvoj múzeí a galérií, za významné vedecké počiny a aktivity prispievajúce k ochrane, uchovaniu a využívaniu kultúrneho dedičstva. Jej odovzdávanie bolo obnovené v roku 2008 pri príležitosti 100. výročia úmrtia zakladateľa slovenského múzejníctva Andreja Kmeťa. O návrhu na udelenie ceny rozhoduje deväťčlenná porota vymenovaná ministrom kultúry na základe návrhov Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galérií Slovenska, Rady na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a sekcie kultúrneho dedičstva MK SR. Tento rok sa po obnovení cena udeľuje po šiesty raz a doteraz je na jej zozname 25 laureátov.

 

V 11. ročníku súťaže Múzeum roka v kategórii špecializované múzeá a galérie s celoštátnou pôsobnosťou minister kultúry udelil titul Múzeum roka 2013 Slovenskému technickému múzeu Košice. V kategórii regionálne, mestské a miestne múzeá a galérie získala titul Galéria roka 2013 novozámocká Galéria umenia Ernesta Zmetáka.

 

Titul pre tieto inštitúcie je udelený za výnimočné výsledky pri realizácii základných odborných činností a komplexný profesionálny prístup. Múzeá a galérie, ktoré ašpirovali na titul museli dosiahnuť mimoriadne výsledky vo všetkých piatich predmetoch súťaže – od akvizície významne zhodnocujúcej zbierkový fond, cez vedecko-výskumnú činnosť, bezpečnosť a odbornú ochranu zbierkových predmetov, ich prezentáciu a interpretáciu, nové formy práce s verejnosťou, internetovú a mediálnu propagáciu. O udelení titulu rozhodovala deväťčlenná porota, ktorú vymenoval minister kultúry na základe návrhov Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galérií Slovenska, Slovenského národného múzea, Slovenskej národnej galérie a ministerstva kultúry.