Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Minimálna sieť všeobecných ambulantných lekárov by sa mala určiť po novom

(TASR) - Na Slovensku by sa mal zaviesť nový spôsob definovania minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, ako aj pre deti a dorast. Priniesť by to mal nový zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorý schválila v stredu vláda. Jej cieľom je zlepšiť situáciu s nedostatkom lekárov pre obyvateľov v miestnej dostupnosti na úrovni okresov.


Ministerstvo chce ambulantnú sieť definovať na základe určených parametrov, výsledky má monitorovať a vyhodnocovať každý rok. Parametrami pre klasifikáciu okresov budú počet obyvateľov, ktorí nemajú zabezpečenú miestnu dostupnosť, ďalej kapacitná priepustnosť a demografická štruktúra lekárov. Vzniknúť by tak mala klasifikácia okresov na zabezpečené, rizikové, rizikovo nedostatkové a kriticky nedostatkové.

Tieto informácie by malo MZ SR poskytnúť lekárom, ktorí by mali záujem o zriadenie novej praxe. Napomôcť by to malo k rozhodnutiu, kde si zriadia svoju ambulanciu. Prospech by z toho mali mať aj pre vyššie územné celky, keďže majú právomoci v podobe vydávania povolení alebo schvaľovania ordinačných hodín. Rezort očakáva, že to napomôže k tomu, aby sa z nich stali koordinátori siete poskytovateľov ambulantnej starostlivosti.

Zákon by tiež mal umožniť možnosť finančnej podpory na zriaďovanie nových ambulancií v nedostatkových okresoch formou jednorazového príspevku v sume približne 60.000 eur, ktoré majú smerovať z plánu obnovy a odolnosti. O ten by sa mohli uchádzať aj úplne noví lekári, ale aj existujúci poskytovatelia, u ktorých sa zamestná nový lekár, ktorý ešte nemá záujem zriadiť si vlastnú prax.

Rezort zdravotníctva predpokladá, že práve tento krok podporí mladých lekárov po ukončení štúdia, aby sa vrátili do svojho rodiska alebo do iných nedostatkových či rizikových regiónov.

V ďalších fázach by sa mali riešiť podpora všeobecných ambulancií pre existujúcich poskytovateľov a definovanie novej koncepcie všeobecného lekárstva. Priniesť by mala rozšírenie kompetencií všeobecných lekárov aj sestier, či napríklad zníženie administratívnej záťaže.