Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Milióny na ELENU

ELENA nie je rozmarná a náročná dáma, ale názov projektu na zvýšenie energetickej efektívnosti, do ktorého sa v Prešovskom kraji zapojilo 14 miest a obcí. Medzi nimi napríklad Vysoké Tatry, Prešov, Bardejov, Humenné, Lipany...

 

ELENA je nástroj Európskej investičnej banky (EIB), financovaný zo zdrojov únie. Má pomôcť menej rozvinutým regiónom v oblasti energetiky, realizáciou projektov riešiacich zníženie energetickej náročnosti verejných budov (zateplenie objektov, využitie solárnych panelov na ohrev TÚV, využitie fotovoltických článkov, modernizácia interiérového osvetlenia...) a systémov verejného osvetlenia. Energetický investičný zámer PSK získal finančnú podporu 60 miliónov € a spolu s nedávno získaným úverom z Európskej investičnej banky bude môcť samosprávny kraj investovať do rozvoja celkom 110 miliónov €. Podľa ustanovení novej úverovej zmluvy medzi PSK a EIB, ktorá bola podpísaná v Luxembourgu 18. decembra 2014, získal síce PSK úver vo výške 25 miliónov € za mimoriadne výhodných podmienok, ale pri jeho použití musí investovať rovnaký diel z vlastných prostriedkov. Celkových 50 miliónov bude teda v kraji použitých na financovanie projektov obnovy cestnej siete, rozvoja školstva a sociálnej oblasti, protipovodňovej prevencie a do kultúry.