Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Milan R. Štefánik, obetavý bojovník, vzdelaný muž, slovenský velikán – Vladimír Mikunda

Seminár pod názvom Život a dielo Milana Rastislava Štefánika a poznatky z nakrúcania dokumentov o tomto slovenskom velikánovi, ktorý v minulých dňoch pripravila Únia Slovenských novinárov v Bratislave, priniesol mnoho zaujímavých a podnetných myšlienok.

 

Predseda ÚSN Jozef Kuchár v úvodnej prednáške zdôraznil, že: „Slovenský národ by nemal zabúdať na najvýraznejšiu postavu slovenských dejín. Po tragickej smrti tohto vzdelaného a obetavého človeka vyšlo mnoho rôznych článkov, štúdií, komentárov aj stanovísk. Všetci autori sa napriek rôznym názorom a osobným pohľadom zhodujú iba v tom, že smrť Štefánika bola veľká tragická udalosť, ktorú sme povinní si pravidelne pripomínať. Štefánik skončil svoj životný boj, ktorý mnoho rokov viedol za veci užitočné a spravodlivé 4. mája 1919 pri havárii lietadla.“

Hlavný referát predniesol PhDr. Mgr. Pavol Kanis, historik.

 

Nechcem nič preháňať, no filmovým dokumentom o živote a hlavne o diele M. R. Štefánika si jeho tvorca Pavol Kanis určite zabezpečí vstupenku do našich slovenských a možno aj do slovensko-francúzskych, slovensko-talianskych, slovensko-ruských... dejín.

Takýto pocit mali zrejme všetci členovia Únie slovenských novinárov keď si vypočuli rozprávanie o tom, ako sa rodí jeho široko koncipovaný dokumentárny film, ktorý je priam presýtený novými dôkazmi a invenčne nevšednými pátracími technikami. Domnievam sa, že pre každého diváka, ktorý zhliadne toto nové dielo, bude osoba Milana Rastislava Štefánika ešte väčšou, ako doposiaľ.

Niekto si povie, že čo nové sa už dá zistiť 97 rokov od smrti (havárie, vraždy...?) tohto nášho velikána. Lenže Pavol Kanis dokazuje, že všetko sa dá, ak si človek postaví správne otázky. Napríklad, prečo sa vtedajší vyšetrovatelia až po desiatich rokoch (1929) dopátrali k prvým svedkom Štefánikovej havárie? Pavol Kanis ich nielen znovu objavil, on pri tom vyslovil aj úplne nové otázky a našiel na ne aj dôkazmi podopreté odpovede. Napríklad, zrejme ako prvý odpovie aj na otázku, kde a ako naozaj ležalo Štefánikovo telo  bezprostredne po havárii, ako sa dostalo mimo lietadla...?

 

V tomto smere bude Kanisov dokument pre mnohých skutočnou poznávacou lahôdkou. Vrátane verzie, ktorú autor vyslovil ohľadne skutočných príčin havárie... „my dnes vieme o Štefánikovom lietadle viac, ako jeho vtedajší konštruktéri“, tvrdí a prezrádza, že do pátrania po tajuplnostiach tohto stroja pritiahol súčasných vynikajúcich matematikov, konštruktérov, materiálových technológov, aerodynamikov...

 

Pavol Kanis slovenským novinárom odkryl aj mnohé otázky vzťahu trojice Masaryk, Beneš, Štefánik, pri ktorých (opäť s pomocou dôkazov) rozbil niektoré doterajšie názorové klišé... Nerozpakoval sa hovoriť aj o osobnom živote tohto slovenského velikána a otvorene hovoril o jeho priateľkách a partnerkách. No a keď hovoril fyzicky „o velikánovi“, tak ako prvý bádateľ v Československu i na Slovensku, odhalil aj jeho skutočnú fyzickú výšku!!! Zistil, že M. R. Štefánik meral 162 cm, pričom zistil to úplne náhodne, na základe jeho poľovníckeho lístku.

 

V diskusii prehovorili Ing. Vladimír Mezencev, doc. PhDr. Jozef Darmo CSc., prof. Ing. Ladislav Lysák, DrSc., Ing. arch. Pavol Benko a PhDr. Miloš Čikovský.

Porozprávať o všetkých novinkách, ku ktorým sa Pavol Kanis dopátral, sa nedá, pretože k nim pribúdajú ďalšie. V komplexe ich pomenuje až celý jeho štvordielny dokument.

Ale aj tu je ďalšia možnosť. Skúste si ho taktiež pozvať.