Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Mikas: Odmietanie očkovania môže viesť k opätovnému výskytu niektorých ochorení

(TASR) - Odmietanie očkovania môže viesť k opätovnému výskytu infekčných ochorení a epidémií, ktoré sa na Slovensku pre systematické očkovanie už dlhodobo nevyskytovali. Upozornil na to hlavný hygienik SR Ján Mikas. Apeluje preto na ľudí, aby dôverovali odborníkom.

        

"Chápem vaše obavy z toho, ako dieťatko zvládne priebeh očkovania. (...) Netreba zabúdať na to, že vedci, epidemiológovia a lekári majú potrebné odborné vzdelanie i prax a chcú pre zdravie vašich detí to najlepšie," skonštatoval.
        

Rodičom a pediatrom treba podľa Mikasa zdôrazňovať význam pravidelného povinného očkovania. "Očkovanie je najúčinnejšia prevencia proti vybraným závažným infekčným ochoreniam. Zabraňuje vzniku vážnych zdravotných komplikácií a predchádza trvalému poškodeniu zdravia po ich prípadnom prekonaní, respektíve úmrtiu," priblížil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
        

Na Slovensku sa v súčasnosti detská populácia povinne očkuje proti desiatim ochoreniam, a to proti osýpkam, príušniciam a rubeole, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym infekciám a pneumokokovým invazívnym infekciám. Očkovanie je hradené z verejného zdravotného poistenia. "Pediatri očkujú deti proti tým závažným infekčným ochoreniam, ktoré môžu ohroziť ich zdravie a ani dnes ich nie je možné v niektorých prípadoch úspešne vyliečiť," vysvetlil ÚVZ.
        

V Bratislave sa potvrdili dva prípady osýpok u malých detí. Ďalšie šírenie ochorenia sa zatiaľ nepotvrdilo. Deti pre ich nízky vek, respektíve zdravotné kontraindikácie neboli v rámci pravidelného povinného očkovania zaočkované.