Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Medzinárodné vzťahy s úsmevom i vážne - Pavol Janík

Po štrnástich úspešných knižných publikáciách niekdajší veľvyslanec vo Washingtone (USA) a v New Yorku (OSN) Stanislav Suja prichádza s impozantným dielom BEZ FRAKU A SMOKINGU s podtitulom Od vznešeného ke směšnému... vzpomínky, příhody, kuriozity (OREGO, Praha 2020). Skúsený autor a diplomat verejnosti ponúka významné postrehy a pozoruhodné skutočnosti prostredníctvom viacerých literárnych a publicistických foriem, ako aj fotografických dokumentov. Na takmer 600-stranovej knihe sa okrem neho podieľal okruh spoluautorov s vlastnými poznatkami z oblasti medzinárodných vzťahov. Texty v češtine redigovala Olga Malá a príspevky v slovenčine Lívia Gábrišová.

 

Rozpätie a hĺbku objemnej publikácie, tematickú a žánrovú rozmanitosť výstižne charakterizuje telegrafický prehľad obsahu: Fragment (báseň – Pavol Janík) | Úvodní zamyšlení (Stanislav Suja) | Neplánovaná audience u Andropova ( Zdeněk Hrabica) | Ceaucescove vývrtky v Prahe (František Kán) | Smysl pro humor a charisma v politice ( Josef Skála) | Čína volá! Volá Čína! ( Zdeněk Hrabica) | Najlepšia slovenská speváčka (Pavol Janík) | V púšti nad modrými baretmi (Ján Repa) | Kamarádství s Něžným barbarem (Zdeněk Hrabica) | Exotický diplomat z valalu (Pavol Janík) | Neľahké poslanie v službe vlasti (František Kán) | Stretnutia s nezabudnuteľnými ľuďmi (Lívia Gábrišová) | Čas letí, vzpomínky zůstávají (František Mareš) | S ministrom obrany v Amerike (Peter Barták) | Diplomatem v Číně (Bořivoj Čuda) | Ako sa ten život zamotáva (Jarmila Repová) | Kdo rád bije na válečné zvony (Zdeněk Štorek) | Z pamätí iného profesionála ( Rudolf Hromádka) | Vzpomínání na tři etapy (Jiří Vaněk) | O vážnych veciach bez škrupúľ ( Ján Haviar) | Bratovražedná vojna (Pavol Janík) | Ta naše je nejlepší... (Stanislav Suja) | Príhody aj bez vyžehlených nohavíc ( Pavel Fábry) | Vydržet do konce! (Jan Vaverka) | Príbehy zbavené protokolu (Ján Fekete) | Rodný kraj a pouta v něm (František Mareš) | Diplomacia a spravodajské služby (Pavol Janík) | Poslední koloniální impérium (Stanislav Suja) | Spomienky, ktoré nevyblednú (Ondrej Kuňak) | Malé vyznanie (Katarína Sidorová) | Zaváté šlépěje (Zdeněk Hrabica) | Kto, kde a kedy začal druhú svetovú vojnu (Pavol Janík) | Předposlední zvonění (Karel Sýs) | V levovej jame vo Viedni (Juraj Sidor) | Srpen 1968 a Listopad 1989 (Stanislav Suja) | Objektívne fakty a subjektívne interpretácie (Pavol Janík) | Zamyšlení nadčasové (Josef Skála) | Úvaha k 30. výročiu Novembra 1989 (Alojz Lorenc) | Státníci na známce jako řehole (Zdeněk Hrabica) | Obrazová část | Sonet (báseň – Pavol Janík).

 

Každý inteligentný český i slovenský čitateľ by sa mal oboznámiť s naliehavým posolstvom knihy – najmä v čase, keď sa v celosvetovom meradle najvplyvnejšie kruhy horúčkovito usilujú o revíziu dejín, pričom využívajú všetky dostupné prostriedky na ovplyvňovanie verejnej mienky. Publikácia poskytuje vnímateľom unikátne svedectvá, reflektuje kľúčové okamihy spoločenského vývoja, analyzuje dôležité udalosti a predvída možné scenáre budúcnosti, pričom sa pohybuje nielen po najvyšších priečkach geopolitických gravitačných polí, ale aj v rovine osobných vzťahov a životných situácií, v ktorých ľudia uplatňujú svoje intelektuálne predpoklady, racionálny prístup, duchaplnosť a vynachádzavosť.