Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Medzi najkrajšími aj dve z východu – Vladimír Mezencev

Začalo sa to konferenciou v roku 2018, skončilo ocenením knihy o nej o takmer štyri roky neskôr

 

I keď ide už o tradičnú súťaž, organizovanú ministerstvami  kultúry a školstva SR, Slovenskou národnou knižnicou, Medzinárodným domom umenia pre deti BIBIANA a Zväzom polygrafie na Slovensku, v našom regióne sa o nej veľmi nehovorí a nepíše. Napriek tomu, že podujatie Najkrajšie knihy Slovenska 2021 v tomto roku oslávilo už tri desaťročia svojho trvania a o solídnom mene tejto súťaže svedčí i to, že v tomto roku sa o niektoré z cien uchádzalo až 184 titulov, pričom iba 20 z nich a deväť študentských prác sa dostalo do finálnej kolekcie najkrajších slovenských kníh. Ocitli sa medzi nimi iba dve /či až dve?!/, ktoré súvisia s východným Slovenskom.

Prvou z nich je práca AUGUST 1968 A KOŠICE – Okupácia Košíc a východného Slovenska, ktorá v kategórii Vedecká a odborná literatúra  nenašla konkurenta. Ide o dielo, zostavené z vystúpení účastníkov slovensko-českej konferencie v septembri 2018 pri príležitosti polstoročného jubilea  od tých tragických udalostí v lete 1968 na území dnešných dvoch administratívnych krajov – Košického a Prešovského. Svoje príspevky a  spomienky na august 1968 a nadväzujúce udalosti tu prezentovali najmä historici, publicisti, politológovia, novinári, ale aj tí, ktorí vtedy vo veku študentov a tínedžerov s transparentmi v rukách nebojácne dávali najavo svoj kategorický nesúhlas s vojenskou inváziou a následnou okupáciou Československa armádami tzv. bratských krajín, budujúcich socializmus. Kniha pre pandémiu a zháňanie peňazí však vyšla až v roku 2021 a to zásluhou vydavateľa, ktorým v tomto prípade bolo Svetové združenie bývalých politických väzňov v Poprade, kde sídli jej slovenské ústredie. Práve preto čestné uznanie prevzala jeho tajomníčka Elena Bačkorová. Nemožno však nespomenúť ani zostavovateľov publikácie Tibora Kočíka a Štefana Lazorišáka, grafika Samuela Čarnokýho a košickú tlačiareň Vienala. Len pre zaujímavosť – i keď od vyhlásenia výsledkov súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2021 prešlo iba niekoľko dní, jej zostavovatelia už dostali množstvo blahoželaní od významných osobností z celého Slovenska. Pritom prácu o augustových udalostiach v roku 1968 na východnom Slovensku nemalo záujem vydať ani jedno vydavateľstvo v Košiciach!

V kategórii knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie porota ocenila až dve práce, pričom jedna z nich nesie názov Maria Bartuszová. Pozostáva z ilustrácií tejto košickej akademickej sochárky a ich fotografií, ktorých autorom bol kolektív umeleckých fotografov. Vydavateľmi pozoruhodného diela bola samotná autorka ilustrácií a Mestská galéria v Rimavskej Sobote, knihu vytlačili v Bratislave. Takže v porovnaní s prvou spomenutou už nemožno hovoriť ako o publikácii, ktorá sa jednoznačne zrodila na východnom Slovensku, teda vrátane tlače.

Čo dodať na záver? Asi už len to, že v Bratislave pri slávnostnom vyhlasovaní najkrajších slovenských kníh za rok 2021 sa hovorilo aj o výstavbe pamätníka obetiam okupácie vojskami Varšavskej zmluvy v Košiciach aj na celom východnom Slovensku. Aj táto iniciatíva sa dostala do slepej uličky. Chýba záujem zo strany tých, ktorí by ho predovšetkým mali mať – a pokiaľ sa už na túto tému musia rozprávať tak začínajú a končia tým, že na takýto pamätník nie sú peniaze...

Čo sa týka ocenenej knihy Okupácia Košíc a východného Slovenska – august 1968 v najbližších týždňoch ju čaká dlhá cesta po knižných veľtrhoch v rámci EÚ.