Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Medvede milujú kamióny... – Štefan Nižňanský

Problém s premnoženými medveďmi, potulujúcimi sa pri kontajneroch Tatrancov, rozhodli sa rázne a navždy vyriešiť Prešovčania. Nie však ochrancovia prírody ale čuduj sa svete - úradníci. Len tak, ako to býva zvykom – od stola. Plachosti zbavených mackov, ktorí nespia tvrdým zimným spánkom (keďže im do brlohov zateká voda z roztápajúceho sa snehu), vystavili priamemu súboju s ešte mohutnejšími predátormi. S kamiónmi.

Takto nejako znela zbulvarizovaná správa, ktorá v polovici januára tohto roka obletela Slovensko. Reálne naozaj hrozilo, že od pondelka 20.januára 2020 začnú platiť obchádzkové trasy cez Vysoké Tatry pre nákladnú dopravu. Rozhodnutie Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu v Prešove súviselo s havarijným stavom mosta na ceste I/66 v Kežmarku. Okresný úrad Prešov zvolal dňa 30.12.2019 Krízový štáb, na ktorom vyhlásili mimoriadnu situáciu na území Prešovského kraja.  Po dlhom a odbornom rokovaní  prijali zástupcovia  príslušných orgánov návrhy  na určenie obchádzky.  Zvažovali  však len dve najjednoduchšie možnosti: Buď  cez Vysoké Tatry  v dĺžke cca 30 km alebo  cez mesto Prešov - s obchádzkovou trasou okolo 150 km.Znalci terénu však už vtedy pochybovačne krútili hlavami a namietali, že možnosťou by bola i trasa cez Spišskú Starú Ves. Odvážnejší navrhovali presmerovanie cez Prešov a dole až na diaľnicu cez Maďarsko.

           

Keďže peniaze, zisk a ekonomické záujmy prevyšujú v súčasnom trhacom kapitalizme všetky ostatné aspekty života, voľba Prešovčanov nebola prekvapením. Pre všetkých ostatných (okrem autodopravcov) však bola neakceptovateľná.  Cez naše veľhory mali dostať zelenú hlučné a smradľavé ťažkotonážne kamióny, smerujúce z východu a zo severu na juh i západ. Prevažne z Poľska, z Ukrajiny a naspäť. Akoby Tatry netrpeli za posledné roky dostatočne už aj tak následkom veternej smršte, ziskuchtivosti developerov či kalamitou spôsobenou podkôrnym hmyzom... Samozrejme, že takéto rozhodnutie vyvolalo búrlivú reakciu ochrancov, verejných činiteľov, médií aj odpor  Tatrancov. Pozorovateľ politickej scény pri sledovaní večerného spravodajstva (spolu s politológmi a komentátormi) v tom videl ďalšiu kreatívnu a dobre cielenú snahu úradníkov poškodiť (tesne pred voľbami) vládny SMER-SD.  Koaličný partner vo vláde – SNS – zareagoval rýchlo a postavil sa okamžite a jasne na ochranu nášho prírodného klenotu s Tatranským národným parkom. Ako Tatranec som sa zhrozila, keď som sa o tejto hlúposti dozvedela. Toto riešenie, ktoré nikto nekonzultoval s mestom Vysoké Tatry je absolútne neakceptovateľné. Tisícky kamiónov by ohrozili životy ľudí v Tatrách, spôsobia vážne poškodenie cestných komunikácií, ohrozia najstarší národný park a priamo v sezóne plnej turistov úplne zablokujú cesty v Tatrách. A čo v prípade nehody kamióna? Ako sa budú presúvať záchranné zložky? Technický stav Cesty slobody nie je konštruovaný na také zaťaženie ani riziká. S ministrom obrany preto pracujeme na riešení tejto neakceptovateľnej situácie,“ povedala Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zvažovala sa tiež možnosť presmerovania obchádzkovej trasy cez cesty Vojenského obvodu Javorina. TASR o tom informoval hovorca rezortu Vladimír Michalík.

 

Nakoľko sa v médiách objavilo množstvo skreslených i zmanipulovaných informácií a správ, ktoré chcelo samozrejme havarijnú cestnú situáciu a nadhodenú loptu na smeč zneužiť v predvolebnom boji, o vec sa zaujímala i Únia slovenských novinárov.

 

Na naše otázky zaslal stanovisko Ing. František Vaško, vedúci odboru dopravy na Okresnom úrade Prešov: „Na základe rokovania Krízového štábu na Okresnom úrade v Prešove dňa 13.1.2020 bolo schválené nové dočasné dopravné značenie obchádzkovej trasy, ktoré bolo realizované od 20.1.2020. Na základe toho projektu vypracovaného odborne spôsobilými osobami bol určený cez Vysoké Tatry prejazd vozidiel  osadením dopravných značiek „B1“  Zákaz vjazdu „18 t“ s dodatkovou tabuľkou „okrem dopravnej obsluhy“. Takže cez Vysoké Tatry by nemalo ísť žiadne vozidlo okrem vozidiel vykonávajúcich zásobovanie vysokých Tatier  do 18 t. Všetky vozidlá nad 18 t majú určenú obchádzkovú trasu cez mesto Prešov. Už hneď od začiatku všetky vozidla  nad 18 t zo smeru Bardejov, Sabinov, Stará Ľubovňa boli odkláňané len cez mesto Prešov.  Podľa našich poznatkov množstvo vozidiel, ktoré mali plánovanú jazdu do mesta Kežmarok,  s ohľadom na známe skutočnosti spojené so zhoršeným stavom mosta v Kežmarku, riešili trasu iným spôsobom, čoho výsledkom bolo, že počet vozidiel na uvedenej trase sa minimalizoval.Podľa vykonávaného monitoringu SSC IVS Košice, prichádza  momentálne denne do Vysokých Tatier v uvedenom určení cca 7 vozidiel. To  je menej ako predtým, keď nebolo terajšie dopravné obmedzenie.Na Krízovom štábe na Okresnom úrade Prešov dňa 3.2.2020 na základe nových skutočností, kde bola vykonaná podrobnejšia diagnostika mosta M5624 v Kežmarku a bola zistená bežná prevádzková nosnosť mosta do 12 t  (v oboch smeroch bez obmedzenia počtu vozidiel)) a výnimočná prevádzková nosnosť mosta do 44 t (len jedno vozidlo na moste), došlo k úplnému zrušeniu obchádzkovej trasy cez Vysoké Tatry. Na základe rozhodnutia krízových štábov sa už začalo tiež s realizáciou výstavby náhradného pontónového mosta bez obmedzenia zaťaženia nosnosti mosta s termínom jeho výstavby-  najneskôr do konca  marca.  Toto výrazne prispeje k značnému zníženiu obmedzenia premávky vozidiel  cez rieku Poprad v Kežmarku v súčasnej dobe i počas rekonštrukcie poškodeného mosta“.

           

Našťastie zdravý rozum zvíťazil aj v tomto prípade a opäť sa len potvrdilo, že „práca chvatná – málo platná!“ Je dosť možné, že napriek horúcej predvolebnej kampani vo Vysokých Tatrách bude vo februári, v marci a možno ešte i v apríli dostatok snehu, aby sa medvede pokojne uložili do brlohov a nerušene dospali svoj zimný spánok...