Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Matica slovenská bola vždy silná v regiónoch – Marián Gešper

(TASR) - Deň Matice slovenskej (MS) si vedenie a členovia ustanovizne pripomenú vo štvrtok vo Zvolenskej Slatine, ktorá je podľa predsedu Mariána Gešpera angažovanou a aktívnou matičnou obcou. MS bola podľa neho vždy tradične silná v regiónoch. "V roku 1863 vtedajšia uhorská štátna moc nepovolila vznik miestnych odborov MS, takže ju založili 4. augusta 1863 v Martine bez nich. Od roku 1919 sa zakladajú po celom Slovensku a do dnešných dní funguje a vyvíja činnosť cez 500 miestnych odborov v rôznych regiónoch Slovenskej republiky. Autonómne, s podporou ústredia aj samosprávy, organizujú rôzne národno-osvetové, kultúrne, spoločenské, ale tiež odborné akcie. Posilňujú vzťah k slovenskej štátnosti, vlastenectvu, podporujú mládež v národných aktivitách, dôležitý je aj folklórny prvok," povedal predseda MS. Podotkol, že pamätným dňom je 4. august aj pre národné, politické a kultúrne súvislosti dejinného vývoja slovenského národa, keďže došlo k založeniu prvej celonárodnej ustanovizne. "Kultúrnej, vedeckej, vydavateľskej, spoločenskej, ktorá bola predznamenaním občianskej spoločnosti. MS od augusta 1863 spájala katolíkov, evanjelikov, iné vierovyznania, politické názory. Možno aj osobno-spoločenské idey, ktoré boli v rôznych prúdoch slovenského národa," skonštatoval Gešper. Pripomenul, že slávnostnú svätú omšu slúžil v Martine banskobystrický biskup Štefan Moyzes. "Po cirkevných obradoch sa konalo zakladajúce valné zhromaždenie MS. Moyzesa a Karola Kuzmányho vítal takmer päťtisícový dav Slovákov. Išlo o pomerne reprezentatívne zhromaždenie, ktoré je považované spolu s Memorandom národa slovenského za jedno z najväčších v 19. storočí," dodal predseda MS.