Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Malá rozsahom, veľká odkazom – Milan Kenda

Dávid Faktor, Danuša Dragulová-Faktorová

ČO SA HODÍ DO PRÍRODY

ENVIROPRÁVO – JEDNODUCHO A HRAVO

Ilustrovala Jitka Součková

Bratislava: Vydavateľstvo DAXE, 2022, 22 s., ISBN 978-80-8241-009-2

 

 

Environmentálnu problematiku, rozličné témy životného prostredia prostredníctvom médií vnímame už niekoľko desaťročí. Zdá sa, že táto problematika je akýsi „pulzar“, raz akoby burácajúci, vzápätí slabnúci, akoby ledva šepkajúci. Začíname túto sféru neprávom pociťovať len ako rečnícke cvičenie, produkované nejakou zvláštnou terminologickou komisiou, plodiacou akademickú slovnú nadstavbu, pričom realitu akosi nevidno. Pravda, s výnimkou niekoľkých kurióznych búrok v pohári vody, napríklad sporov medvediarov s antimedvediarmi, dočasne „uzavretých“ zvyčajne popravou medvedice bez ohľadu na osud jej osirelých mláďat, medvedice, ktorá bránila svoje mláďatá pred domnelými útokmi od človeka rozumného. Zjavujú sa tu už aj náznaky politickej grotesky s kocúrkovskými výjavmi.

A pritom je environmentálna problematika smrteľne vážna vec, prinášajúca reálnu prognózu smrteľného nebezpečenstva pre našu modrú planétu, vrátane pochmúrneho obrazu zániku ľudstva na spustošenej polopúštnej až celopúštnej Zemi. Ak sa nespamätáme a nepremeníme povinnú rétoriku na zodpovedné činy. A je načase pripomenúť, že prečiny, vandalstvá a nedbajstvá namierené proti prírode sú hodné nielen napomenutí a opovrhnutia, ale z hľadiska enviropráva sú hodné ja zákazov a radikálnych príkazov, ba dokonca aj zaslúžených trestov pre osoby trestne stíhateľné. Keďže neznalosť zákonov nikoho neoslobodzuje a neospravedlňuje, treba zákony enviropráva náležite zverejňovať, popularizovať. S tým treba začať čo najskôr, už od detského veku. Z hľadiska takejto naliehavej spoločenskej objednávky je publikácia ČO SA HODÍ DO PRÍRODY z vydavateľstva DAXE významným a výrazným edičným činom a produktom vysokého spoločenského významu.

Z anotácie pripravenej k tejto brožovanej publikácii sa dozvedáme, že prináša príbehy hlavných hrdinov, ktoré môžeme zažiť aj my všetci, no prináša aj vysvetlenia rôznych situácií a ich riešenia. Autorom populárno-náučných textov je mladý advokát a publicista DÁVID FAKTOR. Zoznamuje čitateľa s rôznymi chlapčenskými hrdinami v háklivých environmentálnych situáciách a pri rôznych vo vzťahu k prírode necitlivých aktoch. Z hľadiska ich negatívneho konania ide vlastne o antihrdinov /nezriedka naivných/, ale autorom privádzaných do pozitívneho happy-endu, do precitnutia, do spoznania a uznania chybného kroku, do pocitov „kajúcnikov“. V jednotlivých príbehoch sa rieši nežiaduce odhadzovanie odpadu, nekontrolovaný pohyb psíkov v prírodných biotopoch, zakázané stanovanie a zapaľovanie ohňov v národných parkoch, nedovolené odcudzenie zhodeného parožia, pílenie stromov na vlastnom pozemku bez náležitého povolenia, nedovolené umývanie áut v blízkosti vodných tokov, necitlivé zaobchádzanie so zákonom chránenými živočíchmi, zakázané a konflikty navodzujúce prikrmovanie medveďov. Je tu aj diskusia žiakov s pani učiteľkou o tom, kde všade nájdu environmentálne pravidlá, príkazy a zákazy, teda zdroje environmentálnych informácií, a naostatok si prečítame príbeh o nevydarenom a nelegálnom pokuse predávať minerálnu vodu z chlapcami objaveného nového prameňa.

Pri každom z populárno-náučných textov je priradená odľahčujúca, relaxačná príloha, zložená z básničiek o prírode, hádaniek, úloh na riešenie, obrázkových rébusov a iných relaxačných prvkov /vrátane obrázkového zvieracieho pexesa na zadnej strane obálky/. Autorka pôvabných básničiek je poetka DANUŠA DRAGULOVÁ-FAKTOROVÁ, väčšina z jej veršovaných textov plní hravú, relaxačnú funkciu. Poetka – na rozdiel od autora tejto recenzie – nie je práve veľkou, bezvýhradnou priateľkou tzv. didaktickej poézie. Pravdu povediac, je to múdry, rozhľadený a predvídavý postoj, správna a v súčasnej situácii aktuálna obrana pred jedovými žľazami a dehonestujúcimi slinami rozličných akademických literárnych kritičiek, ktoré číhajú na didakticky orientovanú poéziu.

Recenzovanú publikáciu adekvátne ilustrovala JITKA SOUČKOVÁ, ktorá v súlade s príbehovými i didaktickými prvkami striedala atraktívne formy kresleného filmu s vernosťou encyklopedického zobrazenia. Táto publikácia malá rozsahom je neobyčajne veľká svojím spoločenským prínosom i environmentálnym odkazom.