Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Majster Anton Cepka v Mníchove – Dr. Beatrix Bajchy

Bavorský minister pre kultúru a školstvo, Dr. Ludwig Spaenle otvoril 13. marca v mníchovskej Pinakotek der Moderne (múzeum moderného umenia) obsiahlu výstavu slovenského umelca, prof. Antona Cepku. Táto jedinečná výstava, ktorá bude takmer tri mesiace zdobiť priestory mníchovskej Pinakotéky sa už pri otvorení stretla s mimoriadne veľkym záujmom milovníkov moderného umenia v Nemecku. Výstava je prierezom celoživotnej tvorby prof. Antona Cepku a vzdáva úctu tomuto takmer 80 ročnému umelcovi a tým aj slovenskej kultúre. Je to už druhé vyznamenanie tohto umelca, rodáka zo Šulekova a do roku 1999 profesora VŠVU v Bratislave.

 

 

Majster Cepka bol v Mníchove ocenený už v roku 1964. V rámci IHM (Internationale Hand-werksmesse München) – medzinárodnej remeselníckej výstavy mu bola udelená Bavorská štátna cena. IHM sa koná každoročne v marci v areáli Neue Messe München s pravideľnou účasťou slovenských umelcov, ktorí sú aj často za svoje umelecké diela oceňovaní. Diela slovenských umelcov sú tiež hodnotené aj na výstave šperkov a bižutérie IRHORGENTA. Možnosť na prezentáciu slovenského umenia, architektúry a dizajnu poskytuje aj mníchovská MCBW.

 

Dr. Beatrix Bajchy, München