Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Máme dobré zdravotníctvo – inak by sa Slováci zo zahraničia nevracali – Vladimír Dobrovič

Pozitívne sa o úrovni slovenského zdravotníctva hovorí a píše len zriedka. Domnievam sa, že v tomto zmysle dlhodobo patrím medzi svetlé výnimky. Takmer všetci velebia, podotýkam, že neopodstatnene (potvrdzuje to aj súčasná pandémia) zdravotníctvo v zahraničí. Pripúšťam, že pre tých, ktorí nemajú hlboko do peňaženky je tam zdravotníctvo na špičkovej modernej technickej úrovni. Ubytovacie aj servisné podmienky spĺňajú najvyššie kritéria. Podmienky pre bežných ľudí v týchto krajinách sú však výrazne horšie. Žiaľ, medzi nich patria aj naši krajania, ktorí roky tam žijú, vlastne žili do pandémie COVID-19.

 

Prečo by sa inak Slováci húfne vracali (aj po niekoľkoročných pobytoch) na Slovensko, z ktorého odišli za takzvaným lepším, bezpečnejším životom do Anglicka a iných ospevovaných „demokratických štátov“ západne od nás? Od strachu pred pandémiou utekajú naspäť na, podľa nich „zaostalé“ Slovensko. Dobrovoľne podstupujú aj 14-dňový obmedzený pobyt v karanténe, len aby sa im dostalo životne dôležitej zdravotnej starostlivosti, ktorá je na Slovensku prístupná pre všetkých (pozostatok odsudzovaného bývalého režimu) bez rozdielu ich majetku. Mnohonásobne nižšie počty tých, ktorí pandémii podľahli na Slovensku  jednoznačne deklarujú vysokú kvalitu nášho zdravotníctva, starostlivosť doktorov, zdravotných sestier a personálu aj napriek početnému poddimenzovaniu slovenského zdravotníctva.

 

Verme, že po skončení pandémie, aj s ohľadom na pozitívne skúsenosti pri jej prekonávaní, slovenskí politici poctivo zhodnotia prínos zdravotníkov a v ďalšom období vytvoria podmienky aj na odstránenie poddimenzovania nášho zdravotníctva. A zabezpečia tak odstránenie snáď jediného avšak vážneho problému, ktorým sú preplnené čakárne ambulancií všeobecných i odborných lekárov a čakacie doby na operačné výkony v nemocniciach.