Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

LITERÁRIUM – Milan Kenda

Mortality a iné hity

 

 • Čo v našom živote nepodlieha zmenám pod zubom času? Novoročné predsavzatia.
 • Ešte aj v starobe bývame vytrvalými bežcami – v odbiehaní od nastolenej témy.
 • Naši futbaloví útočníci sú najútočnejší na posedeniach s fanúšikmi v krčmách.
 • Našim turistom možno ukazovať koralové útesy iba počas dvoch-troch turnusov. Neskôr už niet čo ukazovať.
 • Z početnej branže nosičov prežili už len bacilonosiči.
 • Prechod od mladosti k starobe je charakteristický prechodom od ponocovania k ponosovaniu.
 • Je to múdry starec! Zvažuje, čo sa mu v živote podarilo – ututlať.
 • Po celý život ustavične prestávame fajčiť a začíname písať román.
 • Je to žobrák! Nemôže počas pouličných revolúcií vycengúvať veľkým zväzkom kľúčov.
 • Prv než začneš nadávať na manželstvo, spomeň si na menzu!
 • Nemáš talent na spev? Skús urobiť kariéru chválospevom!
 • Zbohatlíci môžu žiť v chudobe! Duchovnej.
 • Hrá sa na alibistu – a pritom závidí ešte aj slaninu sýkorkám.
 • Láska je najbežnejšie slovo – ale v nahrávacom štúdiu.
 • Kapitalizmus spôsobil, že mám čoraz menej času a zároveň aj peňazí.
 • Väčšina zvodcov sa bez problémov dostane do postele iba s chrípkou.