Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Lesnícke dni s petíciou

Pešia zóna v centre Prešova patrila v piatok 25. apríla lesom a následníkom našej generácie. Lesníci všetkých odborností a veku sa v tento deň rozhodli nielen aktívne informovať verejnosť o problematike „pľúc“ našej planéty, ale do razantnej enviromentálnej výchovy zapojiť predovšetkým našich najmenších občiankov. A keďže veľké i malé deti majú k sebe určite bližšie ako väčšina dospelých, bolo úplne prirodzené, že najväčší úspech u škôlkarov a školákov mali študenti Strednej lesníckej školy v Prešove so svojim zážitkovým vyučovaním. A detské dušičky mohli v tento deň iba plesať - výroba lesných ceruziek, letokruhy, sokoliari a kynológovia so svojimi psíkmi, včelári, ba dokonca aj bábkové divadlo.

Na svoje si však prišli aj dospelí, keď už inak nie, tak aspoň pri pravom poľovníckom guláši z diviny alebo čajoch z božej lekárne. To bola jedna strana mince...
Tou druhou bola petičná akcia kampane „Biomasaker“ známeho lesoochranárskeho zoskupenia VLK z Čergova. Teda, opäť išlo o lesy a ich ochranu pre budúcnosť, ale z iného, poctivejšieho pohľadu. Prečo vlastne vyšli „vlci“ do ulíc, to prezrádza samotný text petície:
„My, podpísaní občania, žiadame Vládu Slovenskej republiky, aby zabezpečila zmenu príslušných právnych predpisov tak, aby boli zrušené štátne dotácie na spaľovanie dreva v biomasových zariadeniach, okrem dreva pochádzajúceho z energetických porastov a odpadu z drevospracujúceho priemyslu, v zmysle § 3, ods. 1, písmeno c) Zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z týchto dôvodov:
- od roku 2000 ubudlo na Slovensku 760 km2 lesov,
- v súčasnej dobe sa spaľuje takmer 4 milióny m3 dreva, pričom udržateľná ťažba všetkého dreva je na lesných a nelesných plochách približne 6 miliónov m3.“


Vlci chcú zachrániť čo sa ešte dá, pretože podľa nich súčasný „nekoncepčný postoj slovenských štátnych orgánov k problému spaľovania biomasy na energetické účely naznačuje situácia na východnom Slovensku, kde celkové ročné využiteľné množstvo drevnej biomasy zo všetkých zdrojov (lesné hospodárstvo, drevospracujúci priemysel, biele plochy, ostatná drevinová vegetácia mimo lesa, komunálna zeleň) je v Prešovskom a Košickom kraji spolu 530 tisíc ton. Súčasná ročná spotreba dendromasy v týchto dvoch krajoch je približne 975 tisíc ton. Ročný deficit dendromasy vhodnej na energetické využitie je teda 400 tisíc ton... VLK dúfa, že výsledkom tejto kampane (v 15 mestách SR) bude iniciatíva ministerstiev alebo poslancov Národnej rady SR, ktorá zmení súčasne platnú legislatívu v prospech slovenskej prírody.“ Vlci sa teda opäť dali na ťažký boj, pretože slovenské drevo je obrovský biznis a peniaze majú dnes radi všetci, ministerských úradníkov a poslancov nevynímajúc...

Dajte si z nášho gulášu...

Dajte si z nášho gulášu...

Chystá sa lesný cross

Chystá sa lesný cross

O lesnú pedagogiku bol veľký záujem

O lesnú pedagogiku bol veľký záujem

Vlci a ich petícia

Vlci a ich petícia