Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Legislatívne zmeny zákona o interrupciách sú nesystematické a nevyvážené - SNSĽP

(TASR) – Predložené legislatívne zmeny v oblasti prístupu k umelému prerušeniu tehotenstva sú nesystematické a nevyvážené. Upozorňuje na to Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSPĽ). Reaguje tak na návrh zákona, ktorý parlament posunul do druhého čítania. Podľa SNSPĽ návrh nereflektuje reálne potreby žien, nie je založený na spoločenskom dopyte ani na odborných faktoch.

      

"Je poľutovaniahodné, že hlasy vedy a faktov sú v parlamente opäť prekričané hlasmi osobných presvedčení jednotlivých poslancov. Do popredia sa dostávajú nesystematické tvrdenia o potrebe ochrany tehotenstva, no absentujú komplexné kroky na podporu materstva, návrh legislatívnych zmien navyše úplne vypúšťa aj potrebu proporčnej ochrany práv žien," skonštatoval Tomáš Földes, dočasne poverený výkonom funkcie výkonného riaditeľa SNSĽP.
      

SNSĽP v tejto súvislosti konštatuje, že momentálne legislatívne status quo dostatočne chráni ako práva plodu, tak aj práva ženy. Poukazuje zároveň na klesajúci počet vykonaných umelých prerušení tehotenstva, a to z 20.855 v roku 1997 na 5824 v roku 2019. Poslancov Národnej rady SR preto vyzýva, aby si pred druhým čítaním vypočuli odborné hlasy z oblasti práva, sociológie či medicíny.
      

SNSĽP poukazuje napríklad na to, že síce návrh zákona akcentuje na potrebu ochrany plodu, avšak upúšťa od zreteľu na ochranu života a zdravia ženy. Rovnako nepripúšťa umelé prerušenie (respektíve po novom ukončenie) tehotenstva ako úkon v záujme plánovaného a zodpovedného rodičovstva. Vyslovuje zároveň poľutovanie, že návrh úplne opomína potrebu vhodného nastavenia opatrení pre tie deti, ktoré sa už narodili.
      

Návrh zákona podľa SNSĽP stavia do znevýhodnenej pozície ženy, ktoré nemajú dostatočný prístup k zdravotnej starostlivosti, či už z hľadiska geografického rozloženia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo z hľadiska finančnej náročnosti dochádzania do ambulancií. Ďalšie riziká prináša zavedenie navrhovaného, eticky sporného poskytovania príspevku pri narodení dieťaťa, ktorý však podľa strediska nereflektuje reálne potreby matiek a detí.
      

Za nelogickú a tendenčnú úpravu zákona považuje SNSĽP zákaz reklamy na umelé prerušenie tehotenstva. "Ak je účelom zákonodarcu odstránenie reklamy na tie produkty a služby, ktoré smerujú k ohrozeniu života a zdravia jednotlivcov, ďalším krokom NR SR by mal byť celoplošný zákaz reklamy na alkohol, rýchle občerstvenie a iné," podotýka SNSĽP.
      

NR SR posunula 14. júla do druhého čítania návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o zdravotnej starostlivosti, zákon o umelom prerušení tehotenstva a ďalšie zákony.