Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Legionársky osud – Dušan D. Kerný

V roku 2010 uverejnili SNN štúdie nitrianskeho autora Rudolfa Ďuriša, matičiara z legionárskej rodiny o osude jeho predkov v légiách, ale aj text, ktorý po dlhých rokoch znovu prelomil ľady mlčania o legionárovi Mikulášovi Gacekovi. Spomedzi tisícov je to výnimočný príbeh človeka, ktorý si aktívnou účasťou v čs. légiách priťažil v desaťročnom väznení v sovietskych gulagoch. SNN /č.44/2010/ uverejnili v úprave D. Kerného nielen celostránkový súhrn životopisných údajov, ale aj pohľad R. Ďuriša na literárne dielo a duchovný odkaz M. Gaceka. Osobitne na to, že v archívoch Matice slovenskej sa okrem iného ocitla jeho štúdia O umení v živote ruských klasikov z roku 1944, jeho denník až do roku 1945 ako aj jeho preklad diela Ľ. Štúra Slovanstvo a svet budúcnosti tiež z roku 1944.

 

V roku 1936 zásluhou Matice slovenskej vyšlo jedno z najpozoruhodnejších diel o pôsobení čs. légií v Rusku, cenný  tak vecnosťou ako aj kritickým slovenským pohľadom na toto vojsko. Po roku 1945 trvalo dlho kým sa o M. Gacekovi mohlo hovoriť. Matičiar R. Kubiš na to využil Slovenské národné noviny, aby o. i. zdôraznil, že v Literárnom archíve Matice slovenskej z roku 1990 sa nachádza aj hodnotenie „ podivuhodného prekladateľského diela, ktorým prispel M. Gacek  k obohateniu repertoáru Slovenského národného divadla“. Denník uložený v MS v roku 1945 pod názvom Surová býva vše pravda života vyšiel až v roku 1995. Až po takmer osemdesiatich rokoch po prvom vydaní, v 2015 vydala Matica slovenská Sibírske zápisky z rokov 1915 – 1920 a až v roku 2017 vydala Matica slovenská prvé súbornejšie životopisné dielo o M. Gacekovi. Kniha pod názvom Päť osudových návratov Mikuláša Gaceka sa o. i. predávala ako jediná pôvodná slovenská publikácia tohto druhu v historickom legionárskom vlaku, ktorý za veľkého záujmu navštevovali staršie i mladé generácie na početných zastávkach na železničných staniciach na Slovensku.  SNN priniesli o tom na svojich stránkach nejednu fotografiu a nejeden text od E. Semanca.