Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Kto stojí za snahou vyhlásiť tzv. maďarskú autonómiu v Zakarpatsku? – Vladimír Mezencev

I keď ukrajinským vládam po roku 1991 možno vyčítať všeličo, ale politiku voči národnostným menšinám rozhodne nie. Veď napríklad iba v najmenšej Zakarpatskej oblasti pôsobia školy, v ktorých sa vyučuje maďarčina, rumunčina i slovenčina, v iných regiónoch napríklad polština. Samostatnú kapitolu tvorí ruština. Z celoukrajinského pohľadu ešte pred rokom sa vydávalo viac periodickej tlače i krásnej literatúry v ruštine než v štátnej ukrajinčine. Menšiny majú svoje kultúrne centrá a rôzne spolky, vydávajú periodiká na svojich materských jazykoch.

Najprogresívnejší sú v tomto Ukrajinci maďarského pôvodu, ktorí prakticky všetci žijú na Zakarpatsku. Je ich tam takmer 200 000, čo predstavuje viac ako 10% všetkých obyvateľov oblasti. V jej južnej časti, kde ich je najviac, dokonca presadili zmenu názvu mesta Berehove na maďarské Beregszázy ! okrem toho sa niekedy stáva, že poslanci okresnej rady tu začínajú zasadnutie spievaním maďarskej hymny. Nikto nikdy proti tomu oficiálne neprotestoval i keď išlo jednoznačne o porušenie ukrajinských zákonov. V každom prípade Maďari, žijúci v Zakarpatsku sa nemajú na čo sťažovať – aspoň z pohľadu používania svojho materinského jazyka v školách a kultúrnych inštitúciách, či vo voľbách, v ktorých môžu voliť svojich kandidátov. Okrem toho jeden z predstaviteľov občanov maďarskej národnosti na Ukrajine dokonca vykonáva funkciu splnomocneného a mimoriadneho veľvyslanca Ukrajiny v Bratislave.

O to viac však prekvapuje iniciatíva Budapešti, ktorá vyzýva k „rozšíreniu možnosti sebaurčenia Maďarov žijúcich v Zakarpatskej oblasti“. Za touto frázou sa skrýva snaha ministra zahraničných vecí Maďarska Jánosa Martonyiho získať „autonómiu Maďarov v plánovanom procese decentralizácie Ukrajiny“.

Čo k tomu dodať? Maďarsko ako už veľakrát predtým sa snaží ovplyvňovať občanov susedných krajín, ktorí sa hlásia k maďarskej národnosti k rôznym deštrukčným krokom, medzi ktoré patrí napríklad udeľovanie maďarského občianstva, či snahy o vyhlásenie autonómie. Ukrajina práve teraz potrebuje všetko iné, len nie podobné aktivity. To, čo sa snaží presadiť minister J.Martonyi možno skôr nazvať úderom pod pás. Maďarsko na jednej strane vystupuje ako člen EÚ a tak sa podieľa na prijímaní rôznych foriem pomoci Ukrajine, na druhej ale robí všetko preto, aby ju oslabila a to dokonca zvnútra! To však už nie je interná záležitosť Maďarska, tu nejde o jeho obyvateľov, ale o krajinu, ktorá s EÚ podpísala novú zmluvu o pridružení k Bruselu. Práve preto by EÚ mala našim južným susedom ukázať symbolickú žltú kartu...