Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

KSaPA by mohla byť dobrovoľná – Vladimír Dobrovič

Členstvo v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) je pre zdravotnú sestru zo zákona povinné. Všeobecným úlohám a vznešeným cieľom Komory sa nedá vytknúť nič. Žiaľ, praktický prínos má aj vážne trhliny.

Obzvlášť vypuklým problémom je podiel Komory na sústavnom vzdelávaní sestier. Ich aktivita začína vytýčením povinných prednášok a končí zhodnotením splnenia povinnej účasti za dané obdobie (samozrejme, vyhodnotenie vzdelávania je spoplatnené tak ako aj väčšina prednášok). Čakal by som, že za nie malé každoročné členské dostane každá sestra mailom aspoň prehľad prednášok organizovaných v danom roku aj s upresnením, pre ktorú kategóriu sestier je daná prednáška určená (prípadne povinná na základe charakteru jej pracovnej činnosti).

 

Žiaľ, namiesto konkrétneho odborného usmernenia, na svoju žiadosť o pomoc pri splnení požadovaných  povinných 50 kreditov za účasť na prednáškach a seminároch, dostane len strohú úradnícku odpoveď: „Aktivity sústavného vzdelávania, ktoré zabezpečuje Komora, sú pre sestry a pôrodné asistentky dostupné na portáli SKSaPA. Viete si ich dohľadať po prihlásení sa na portál vo svojom konte“.

 

Najnepochopiteľnejšie pre mňa je, že nestačí, keď sa zdravotná sestra zúčastňuje všetkých prednášok, ktoré jej organizuje zamestnávateľ, v súlade s jej pracovným zaradením. Pritom zamestnávateľ najlepšie vie aké školenia sú potrebné pre odborný rast zamestnanca - v súlade s konkrétnym pracovným zaradením.

 

Prospelo by, keby sa zrušila zákonná povinnosť členstva SKSaPA. Sestry, ktoré nemajú pocit, že je pre nich Komora prínosom by z nej vystúpili a predstavitelia Komory by boli nútení zamyslieť sa nad svojim prístupom k vzdelávaniu sestier a možno by sa začali aj prakticky podieľať na organizovaní ich vzdelávania. Žiaľ, pri súčasnom povinnom členstve si výberom pokút za to, čo oni nezabezpečili, len napĺňajú svoju kasu a zdravotnú  sestru utvrdzujú v tom, že jej členstvo v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek je zbytočné.