Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Kritizovali sme verejnoprávnu nepravdu – Vladimír Mikunda

V predvečer 75. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom RTVS odvysielal seriál televíznych vstupov, ktorými zapálil „75. sviečok za obete 2. svetovej vojny“. Podrobne sme sa ním zaoberali v dvojtýždenníku Bojovník č. 7-11/2020. 

Seriál bol určite zamýšľaný a v podstate aj tvorený ako protifašistický, no nie vždy bol historicky objektívny a presný. Lenže poukázali na to len médiá SZPB, konkrétne dvojtýždenník Bojovník a facebook SZPB.

 

Za čo si seriál nevyslúžil pochvalu?

Predovšetkým za podivné historicko-obsahové radenie jednotlivých vstupov. Podľa časového a obsahovo-logického hľadiska takto 2. sv. vojna neprebiehala. Nehovoriac o zmienke o Mníchovskom diktáte, osvetlenie zmyslu ktorého sa RTVS asi bojí ako čert kríža. Pritom pre víťazstvo objektívnej dejinnej pravdy stačilo len pomenovať, kto sa zastával rozbitia ČSR a, naopak, kto ju aj v Spoločnosti národov všetkými spôsobmi bránil.  

O tom, že redaktori RTVS by si mali zopakovať dejepis základnej školy, svedčí ich narábanie s pojmom slovenský a Slovenský štát. To, že sa naša krajina nazývala podľa ústavného zákona z 21. 7. 1939 Slovenskou republikou, v tom má RTVS skutočný guláš. Osobitne keď zločiny Slovenskej republiky neodôvodnene pripisoval Slovenskému štátu.   

Televízia Slovenska si vystavila nedostatočnú známku z dejepisu aj vetou z 24. 2. 2020 o začiatku 2. sv. vojny. „Konflikt dostal svetový charakter už od začiatku. Spoločne so Spojeným kráľovstvom do neho vstúpili aj vtedajšie britské domíniá Austrália a Nový Zéland, pridali sa aj Kanada...“

Čo na to hovoria objektívne dejiny? 1. 9. 1939 vypukla vojna medzi Nemeckom a Poľskom. 3. 9. 1939 vyhlásili vojnu Nemecku Anglicko a Francúzsko, čím vznikla európska vojna. A až z tej sa rozpútala 2. sv. vojna, keď sa do nej zapojili britské domíniá, po nich ZSSR a napokon aj USA. 

V seriály sa našli aj profesionálne televízne prešľapy, keď televízni pracovníci prekryli slová o osloboditeľoch Košíc a Prešova zábermi amerických vojakov, keď v iných prípadoch použili zábery z filmu „Štyridsaťštyri“ aj s fotografiou popravených Slovákov v Kragujevaci v roku 1918, keď tému židovského a rómskeho holokaustu prekryli nesúvisiacimi obrázkami,“ všimol si aj Miroslav Ondráš z Trenčína.

 

RTVS predviedla aj slabú znalosť dejín Slovenska a hlavne Slovákov. Aj preto bolo zobrazenie našich bojujúcich krajanov a rodákov vo Francúzsku, v Bielorusku, v Juhoslávii, na Ukrajine... také nevýrazné. Podľa „sviečok“ by nikto nedokázal povedať koľko našich rodákov bojovalo za Francúzsko, koľko v britských silách, koľko v Juhoslávii, koľko na strane Červenej armády, koľko v samotnej Červenej armáde... Skrátka, tieto počty boli jednoznačnou slabinou seriálu. Dvojtýždenník Bojovník napísal, že je to zrkadlo úrovne (ne)vedomostí RTVS.

 

Dňa 29. 3. 2020 RTVS odvysielal najstrašnejší a najzákernejší útok proti SNP od prevratu v novembri 1989. V súvislosti s odsunom Židov zo Slovenska totiž uviedol, že „druhá vlna deportácií zo Slovenska sa začala po vypuknutí SNP v roku 1944“. Čiže začala sa „po vypuknutí SNP“ alebo po vojenskej porážke SNP? Pretože ak „po vypuknutí SNP“, v tom prípade druhá vlna deportácií ide na vrub organizátorov a bojovníkov Povstania.

 

Seriál „75 sviečok za obete 2. svetovej vojny“ určite nemal len jedného kompetentného redaktora, pretože jeden človek nemôže dopustiť toľko variantov číselných údajov o počtoch obetí a padlých bojujúcich strán, o počtoch obetí v nacistických koncentračných táboroch, či úplne nový údaj o 7 miliónoch zlikvidovaných Židov (27. 3. 2020). Veď napr. v príspevku z 13. 4. 2020 zaznelo, že v nacistických koncentračných táboroch boli 3 milióny obetí. Škoda, že o súhrnných počtoch zvyčajne nehovorili účinkujúci profesionálni historici, ale len televízni „odborníci“. No a tí často operovali tvrdeniami bez dôkazov.

Seriál tiež otvoril stále nedopovedanú otázku. Kedy si už začneme verejne priznávať objektívnu pravdu, že nacisti cez 2. sv. vojnu v najväčšom počte zlikvidovali Slovanov? Veď tu nejde o znižovanie utrpenia iných národov a národností. Ide tu len o dejinnú pravdu.

 

Čo seriál neriešil?  

 

  • Fakt, ako je možné, že Nemecko pod vedením Hitlera tak veľmi zmocnelo? O čom bol jeho Mein Kampf, o čom bol spis Alfreda Rosenberga Mýtus XX. storočia, aké boli ciele Varšavy... a vôbec, aký má 2. sv. vojna súvis s vybavovaním si účtov po 1. sv. vojne? Rovnako tak sa seriál vôbec nezaoberal paktmi iných štátov s nacistickým Nemeckom a Hitlerom.
  • Špecifické postavenie príslušníkov 1. čs. armády na Slovensku v zajatí. Pre Nemcov totiž nikdy neboli „vojnovými zajatcami“ ale „banditami“, čiže upierané im boli práva presne tak, ako červenoarmejcom. O tento dôležitý fakt sa seriál RTVS ani len neobtrel.
  • Pri téme odsunov Nemcov a Maďarov aj RTVS srdnato hovorí len tak, ako keby sa to týkalo len ČSR, Poľska a Maďarska. A iných krajín sa odsun podľa Postupimu netýkal? A čo odsuny Nemcov z Belgicka (7600), Holandska (30 000), Francúzska (9300), Talianska (9300), Luxemburska (6000)?
  • Seriálu jednoznačne chýba autorská „bodka“. Otvorené pomenovanie podnecovača rozpútania 2. sv. vojny. Nemôže ním byť napr. Anglicko a Veľká Británia, keď neskorší minister zahraničia lord Edward Halifax dal 19. 11. 1937 nemeckému kancelárovi Adolfovi Hitlerovi jednoznačne a nedvojzmyselne najavo, že V. Británia absolútne pripúšťa zmenu európskeho poriadku, čiže aj akceptovanie nemeckého spôsobu riešenia otázky Gdanska, Rakúska a Československa? Pripúšťam, že takto to vnímajú len tí, ktorí tvrdia, že 2. sv. vojnu odštartovala Mníchovská zrada. Aby Hitlerovi otvorila dvere na jeho Drang nach Osten!

 

Čo seriál falzifikoval?

 

  • Údajnú existenciu podpisov pod Vianočnou dohodou jej aktérov: „...za nekomunistický odboj podpísali dohodu...“ „...neskôr pribudli ďalšie podpisy...“. Lebo podpísať niečo také by znamenalo sám sebe vystaviť ortieľ smrti!
  • Neustálu falzifikáciu názvu 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. Každý, kto z tohto názvu čosi odoberá, falzifikuje naše dejiny. Pritom je úplne jedno, či to robí úmyselne alebo len z nekompetentnosti. Najčastejšie sa z tohto oficiálneho názvu odnímajú slová „v ZSSR“.
  • Hanba, hanba, hanba... Len to sa dá povedať na adresu scenáristu, ktorý nevie, koľko ľudí padlo, aby mu vybojovali slobodu. A k stratám Červenej armády povie, že ich bolo (namiesto 63517) „60 tisíc“, vágne boli slová o stratách Rumunov a neexistujúce informácie o stratách samotných občanov Slovenska.  
  • Pri jednej veci išiel seriál proti záverom Norimberského tribunálu. Keď za agresora označil ZSSR, čo tribunál neurobil.
  • Preto treba RTVS položiť otázku. Prečo tomuto „agresorovi“ nevyhlásili vojnu Anglicko a Francúzsko? Odpoveď je prostá, no RTVS ju zamlčal. Sovietske vojská prekročili hranice až v dobe, keď nezávislý poľský štát prestal existovať, keď jeho vláda už bola utečená v Rumunsku.