Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Kristián Bezák má Cenu Fra Angelica – Dušan D. Kerný

Spoluautor dokumentárneho triptychu Misia bratov Konštantína a Metoda Kristián Bezák bol ocenený Radou pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska (KBS). Pri príležitosti sviatku blahoslaveného Fra Angelica, patróna umelcov, udelila osobnostiam ocenenie za prínos kresťanských hodnôt do umenia. Ocenenie bolo slávnostne odovzdané dňa 18. februára v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave deviatim osobnostiam a jednému kolektívu. Cenu každoročne udeľuje Rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre vedu, vzdelanie a kultúru.

 

Novinársky kolega, dlhoročný pracovník dokumentárneho filmu a RTVS Kristián Bezák má len v archíve RTVS 1054 filmov zaregistrovaných pod svojim menom. Vďaka profesionálnej zdatnosti a skúsenosti sa nielen stal prvým šéfredaktorom Hlavnej redakcie duchovného života RTVS, ale aj bol vedúcim tímu, ktorý pripravoval programy pre návštevu pápeža Jána Pavla II. na Slovensku. Vlani nadchol laickú ako aj odbornú verejnosť triptych  o misii solúnskych bratov – jeden z najpozoruhodnejších dokumentov RTVS v ktorom sú zábery s miest pre našu televíznu kameru nikdy neprístupných vatikánskych archívov. Mimoriadne ocenenie Kristiána Bezáka je aj ocenením pre celú redakciu a jej spolupracovníkov a v širšom slova zmysle pre všetkých, ktorí spolupracovali s týmto pozoruhodným tvorcom. Preto sa k blahoželaniam pripája aj Únia slovenských novinárov.

K priebehu večera a oceňovania ostatných osobností sa vrátime oddelene.

Na  snímke bratislavský arcibiskup - metropolita Rímskokatolíckej cirkvi v SR a predseda Konferencie biskupov na Slovensku Mons. Stanislav Zvolenský (vpravo) a ocenený dokumentarista Kristián Bezák. Bratislava, 17. februára 2015. FOTO TASR – Štefan Puškáš

Na snímke bratislavský arcibiskup - metropolita Rímskokatolíckej cirkvi v SR a predseda Konferencie biskupov na Slovensku Mons. Stanislav Zvolenský (vpravo) a ocenený dokumentarista Kristián Bezák. Bratislava, 17. februára 2015. FOTO TASR – Štefan Puškáš