Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Krásy Slovenska pre pol Európy – Dušan D. Kerný

Slovensko je jedna z najkrajších krajín strednej Európy. Slovenská príroda prekvapuje množstvom pôvodne zachovaných a chránených území. To je iba jeden z komentárov nového filmu o Slovensku, ktorý v najsledovanejších časoch nedávno vysielala televízia ARTE, spoločný nemecko-francúzsky televízny kanál. Ide o jednu z najprestížnejších európskych televízií.

 

Fascináciu slovenskou prírodou preniesli autori aj na diváka a to aj slovenského v takej miere, že aj našinec zrazu uvidel Slovensko inými očami. Vyplýva to z poňatia série filmov o prírode, ktoré európska televízia ARTE vysiela vo vysokej kvalite po všetkých stránkach.

 

Tvorcovia filmu, na ktorých sa podieľala aj RTVS a dlhšia verzia tohto filmu sa má dostať aj na slovenské obrazovky dali dovedna pre nás nové poňatie zobrazenia prírody, hôr, vzácnych rastlín, chránených území, vtákov, zvierat, tokov. Pomohla a to výrazne, spolupráca s našimi národnými parkami a chránenými územiami. Tvorcom filmu to umožnilo predstaviť Slovensko tak, ako ho nielen poznajú, ale aj ako ho chcú ochranári udržať. Autori filmu pripomínajú hlavné dátumy slovenských dejín počnúc 11. storočím, to, že roku 1993 Slovenská republika získala nezávislosť a od roku 2004 je členským štátom Európskej únie. Film pripomína, že 40 percent Slovenska je zalesnených, v tomto je na treťom mieste v Európe, iba Švédsko a Rakúsko v lesnom bohatstve predstihujú Slovensko. Z celkovej plochy 49.000 km2 má Slovensko 23 % územia v chránených územiach, má 9 národných parkov a z nich je šesť zaradených do ochrany Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

 

Film je nielen výraznou propagáciou slovenskej prírody a príťažlivým obrazom toho, čo stále ešte máme pre zahraničie, pre európske publikum francúzsko-nemeckej verejnoprávnej stanice ARTE, ale aj podnetom ako možno poňať tvorbu prírodopisného filmu. Na konečnom vyznení vidno ako nová technika rozširuje možnosti tvorcov a obzor diváka. Pomalé prelety napr. ponad rozľahlý Spišský hrad umožňujú vidieť túto pamiatku tak, ako v reále ju nemôže vidieť nijaký návštevník.

 

Aj iné európske televízne stanice vysielali filmy o prírodných krásach Slovenska a o pamiatkach na Slovensku. Televízia 3SAT, spoločná stanica zložená z programov nemeckých, rakúskych a švajčiarskych verejnoprávnych televízií odvysielala dokumentárne filmy Spiš – klenotnica pamiatok a film Bratislava a okolie. Obe polhodinovky pútavo vyrozprávali príbehy o dejinách a súčasnosti Slovenska. Pozoruhodnosťou filmu bolo dôrazné používanie slovenských názvov. I keď samozrejme názov regiónu Spiš s voľakedy bohatým osídlením nemeckých kolonistov a ich potomkov zaznelo v nemčine, všetky miestne názvy, či názvy pamiatok boli uvádzané dôsledne v slovenčine.

 

Film o Bratislave nás zaviedol do chránených častí Martinského dómu, do historickej klenotnice. Medzi vzácne čaše, ktoré boli darom habsburskej cisárovej a dodnes sa pri liturgiách používajú. Pôsobivý bol aj pohľad do  dlhých dejín vinárskeho rodu Hacajovcov. A cezeň na storočie osudov generácií slovenských vinohradníkov a vinohradov, na stále úspešnejší zápas o vlastné kvalitné vína. Rovnako ako aj problémy s ubúdajúcimi vinohradmi, poklesom obrábaných vinohradov. Filmy o spišskej klenotnici a hlavnom meste Slovenska a jeho bezprostrednom okolí podali obraz plný sympatií a príťažlivých obrazov. Filmy boli určené pre diváka tak vo Francúzsku vo francúzskej verzii, ako aj Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku v nemeckej verzii. To si asi zaslúži aj našu pozornosť.