Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Koronavírusová pandémia - Milan Kenda

Podnet do éry, v ktorej vírusy budú vládnuť celému svetu

Doplňme nespoľahlivé montážne haly výnosnou farmáciou


Koronavírusová pandémia - ako si všetci uvedomujeme - prehlbuje ekonomickú krízu. Devastuje mnohé priemyselné odvetvia, predovšetkým tie, ktoré produkujú výrobky, o aké v neistých, deprimujúcich časoch, plných rozličných obmedzení, nie je a istý čas ďalej nebude náležitý záujem, alebo je nanajvýš minimálny. Koronavírusová pandémia však podnecuje - ako si nie všetci uvedomujú - priam dramaticky, v masívnych rozmeroch, farmaceutický priemysel.

           

Ide najmä o výrobu dezinfekčných prostriedkov, tekutín, gélov, sprejov, ale aj ochranných prostriedkov, predovšetkým rúšok a hygienických rukavíc. Všeličo z tohto sortimentu zatiaľ musíme dovážať zo zahraničia, za čoraz vyššie ceny, lebo zákony baskervillského kapitalizmu sú - napriek farizejstvu – neúprosné.

           

V časoch preklínaného socializmu sme nielen na území Česka, ale aj na území Slovenska mali niekoľko úspešných farmaceutických podnikov. Podstatne viac než ich máme dnes, vlastne z nich zostali /ak vôbec/ len torzá. Pod tlakom pandémie začínajú sem-tam niektoré aspoň sčasti ožívať. Akoby nesmelo, bojazlivo, „umiernene“ ožívať - v čase, keď vo vyspelej časti sveta rodí sa boom záchranného farmaceutického veľkopodnikania, v čase, keď niektoré politicko-mocensky vplyvné štáty odvažujú sa bezočivo a egoisticky odkláňať toky importovaných protiepidemických pomôcok z pôvodných adries na svoje územia, my váhavo spúšťame nejaké farmaceutické linky, či iba minilinky!

           

Naši noví kormidelníci si akosi neuvedomujú čoraz výraznejšiu príležitosť pre masívne posilnenie a renesanciu nášho, slovenského farmaceutického priemyslu, na reinkarnáciu jeho nezabudnuteľných tradícií. Kormidelníkom akosi nedochádza význam príslovia, že všeličo zlé je - s prepáčením - na všeličo dobré, že ekonomicky nespoľahlivé montážne haly by bolo štátnicky a národohospodársky múdre do údajného storočia pandémií doplniť linkami a laboratóriami farmaceutickými. Založiť veľký, moderný podnik takéhoto zamerania, pravdaže, nie v rukách a v moci súkromných veľkopodnikateľov a nových kočnerovcov, ale vo vlastníctve štátu, v riadení a financovaní štátom. Skvelá ekonomická, zamestnanecká, vedecko-výskumná, ba aj exportná príležitosť! Priveľa pozitív odrazu, ibaže zodpovedným to akosi „nezapína“. Radšej zakladajú a financujú zbytočné ministerstvo pre osobné uplatnenie bábkoherečky s megalomanskou ctižiadostivosťou.

           

Takýto farmaceutický štátny podnik by mohol byť projektom zameraným predvídavo do blízkej i vzdialenejšej budúcnosti - hlavne na produkciu vakcín /prípadne účinných liekov/, v prvom rade vakcíny na likvidáciu ochorenia s označením COVID 19. Podľa viacerých zahraničných epidemiológov a virológov budú nás vírusy a ich nové varianty dlho sužovať, takže vakcinácia ako súčasť účinnej prevencie bude obrannou metódou číslo jeden. Naskutku treba viac zbrojiť, moderne prezbrojiť, masívnejšie vyzbrojiť naše zdravotníctvo proti súčasnej i ďalším pandémiám.

           

Ukázalo sa, že už dnes (!) máme viacero vedecky skvele pripravených a rozhľadených výskumníkov, virológov a epidemiológov, genetikov a biochemikov, ktorí by vedeli odborne viesť, formovať a motivovať takýto podnik. Pochopiteľne, bolo by ich treba zaplatiť ako hviezdy a priekopníkov! No bolo by z čoho, pri súčasnom obrovskom celosvetovom záujme o import takýchto očkovacích látok. Je to vlastne úžasné zistenie - vhodné kádre už máme. Navyše, akoby paradoxne, naša vlasť by ušetrila na preočkovaní svojho obyvateľstva, lebo by sa tu používala domáca vakcína namiesto astronomicky predražených importov.

           

Takýto úžasný farmaceutický trend by sa mohol u nás zmysluplne a pozitívne rozvíjať, keby… Keby našim novým kormidelníkom nechýbala snaha tvoriť vízie, nechýbala predstavivosť, predvídavosť, pružnosť, odvaha a rozhľadenosť namiesto pomstychtivosti.

           

Slovensko je v dôsledku včasných a prísnych opatrení proti šíreniu koronavírusu európskym premiantom v zvládaní pandémie. Táto číslami podopretá a celým svetom sa šíriaca vynikajúca povesť je súcim východiskom pre skvelú reklamu v celom spektre riešení koronakrízy, lebo jednotlivé pozitívne kroky sa v hodnotení nedajú od seba striktne i zodpovedne oddeliť a dobrá povesť na štarte posilňuje nemenej dobrú povesť v nasledovných aktivitách.