Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Konkurz z roku 3000 – Milan Kenda

V miestnosti pre porotu vládla sčasti slávnostná, sčasti nervózna atmosféra. Stupienok pre uchádzačov o miesta vyhlá­sené konkurzom bol zatiaľ prázdny. Členovia poroty sa netrpezlivo hniezdili za dlhočizným stolom potiahnutým zeleným súknom. Tí nervóznejší predčasne pojedli pridelené obložené chlebíčky, aby nejako preklenuli napäté očakávanie, a tí najnervóznejší spomedzi nervóznych dopíjali už minerálky svojich susedov.

 

Porota sa skladala z odborníkov dvoch smerov – umeleckého a prírodovedeckého. Popri neposedných choreografoch usadili sa tu aj usadlejší ekológovia a etológovia. Divadelnícka časť poroty mala hodnotiť umelecký dojem z vystúpenia odvážnych dobrovoľníkov, prírodovedecká časť zasa technickú hodnotu. Pravdaže, nechýbali tu ani zástupcovia zoologickej záhrady, ktorá vypísala tento konkurz na získanie špecialistov do klietok a voliér.

 

Okrem poroty tu bol aj technický štáb maskérov a upravovateľov kostýmov, angažovaný z Divadla rozprávok. A niekoľko preparátorov prírodnín z dielní pre výrobu učebných pomôcok.

Napätie vrcholí. Otvárajú sa dvere z prípravnej miestnosti, pred porotu vchádza dvojica technikov a prináša debničku s pieskom. Za nimi sa kníše pôvabnými vtáčími pohybmi prvý uchádzač konkurzu v našuchorenom perovom kostýme pštrosa. Maskéri mu rýchle nasadzujú pštrosiu masku na hlavu. Posled­né úpravy bŕv okolo zobáka a uchádzač o verné stvárnenie pštrosa sa ukláňa porotcom. Vhupne do debničky a majstrovsky predvádza piesočný kúpeľ obrovského vtáka. V tom čase už pred dverami do konkurznej miestnosti netrpezlivo prešľapuje chlap v medveďom kožuchu so ľsti­vým pohľadom sklenených očí na nasadenej medvedej hlave. Konkurz na obsadenie voliér a výbehov imitátormi vyhubených zvierat sa sľubne rozbieha.