Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Koniec poštovej éry – Pavol Janík

V našich končinách sa udomácnil pojem mail, ktorý však v angličtine označuje poštu (spolu so slovom post), takže nie je dôvod skracovať výraz e-mail, ktorý už je skráteným pomenovaním elektronickej pošty. Tým sa dostávame k podstate problému. Našej rodine sa podarilo zrušiť väčšinu nezmyselnej úradnej pošty a nahradiť ju e-mailovou formou, ale niektoré úrady akoby mali tajnú dohodu s poštou, že jej predsa len dajú zarobiť za hromadné doručovanie zásielok, ale poštárky a poštári namiesto doručovania zásielok doručujú žlté lístky s drzým označením, že adresát nebol zastihnutý, hoci bol doma. Výsledkom sú nekonečné rady na poštách, kde si bezmocní občania musia vymieňať žlté lístky za príslušné zásielky.

 

Exminister vnútra Robert Kaliňák bol vari jediným členom vlády, ktorý mal odvahu vyjsť v ústrety potrebám verejnosti nielen zriadením klientskych centier, ale aj zvýšením povolenej rýchlosti v tých častiach miest, kde naozaj nie nijaký praktický dôvod na jej obmedzovanie. Vidieť, že je človekom s inou životnou skúsenosťou (podnikateľskou) – na rozdiel od kariérnych politikov a večných byrokratov.

 

Niekdajší dlhoročný slovenský premiér z čias socializmu s obľubou hovoril, že niekde musí existovať oddelenie na zlostenie ľudí – samozrejme – použil pri tom hrubší výraz na označenie zámerného rozčuľovania obyvateľov. Byrokracii sa očividne darí – aj v čase platenia daní z nehnuteľností. Najvyšší štátni predstavitelia skloňujú racionálny prístup vo všetkých pádoch a prípadoch, ale som zvedavý, či sa ho niekedy aj dožijeme. Niet pochýb, že v prvom rade by sa mali papierové poštové zásielky okamžite nahradiť e-mailovou komunikáciou. Nech si konečne zamestnanci pošty oddýchnu, keďže ich práca očividne nebaví. Možno si po radikálnej redukcii alebo faktickom zrušení tradičnej pošty nájdu uplatnenie, ktoré bude slúžiť aj na niečo užitočné.