Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Konšpiračný index na Slovensku je v porovnaní so svetom extrémne vysoký

(TASR) – Konšpiračný index na Slovensku je v porovnaní so svetom extrémne vysoký. Vyplýva to z prieskumu Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave, ktorý sa uskutočnil na vzorke 1514 respondentov. Informoval o tom riaditeľ Centra pre bioetiku Filozofickej fakulty UCM Peter Sýkora.


Prieskum centra v spolupráci s agentúrou Focus sa konal od 10. augusta do 21. augusta. "Ukázalo sa, že konšpiračný index na Slovensku dosahuje hodnotu 30,27, čo jedna z úplne najvyšších hodnôt zo všetkých krajín, kde sa prieskum podľa tejto metodiky doteraz realizoval," konštatoval Sýkora. Konšpiračný index sa počíta ako priemer kladných odpovedí na štandardné konšpiračné otázky. Pre porovnanie, v štúdii francúzskych vedcov publikovanej vo vedeckom časopise Social Science Information v júni 2021 najvyššiu hodnotu konšpiračného indexu 25,29 zo skúmaných 22 štátov dosahovalo Turecko, najnižšiu Dánsko 6,29.

Na Slovensku najväčší počet respondentov súhlasil s tvrdením, že pravda o škodlivých účinkoch vakcín je cielene pred verejnosťou ukrývaná (46,6 percenta) a s tvrdením, že bez ohľadu na to, kto je oficiálne na čele vlád alebo organizácií, existuje určitá skupina ľudí, ktorá tajne kontroluje chod sveta a spoločne ho ovláda (45 percent). "Tieto zistenia sú v súlade s výsledkami prieskumu Globsec uskutočnenom v roku 2020 v desiatich krajinách východnej a strednej Európy. Zistil, že v priemere 56 percent respondentov je náchylných veriť nejakému konšpiračnému tvrdeniu, čo je najvyššie percento spomedzi týchto krajín," doplnil Sýkora. Výsledky prieskumu podľa neho naznačujú, že Slovensko je nielen východo a stredoeurópskym rekordérom v akceptovaní konšpiračných teórií, ale dokonca celosvetovým.

Prieskum bol uskutočnený v rámci európskeho operačného programu Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 (2020 - 2023), ktorý získala UCM.