Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Košický primátor opätovne klame, tu sú dôkazy – Richard Raši

Bratislava, 6. marca (TASR)- Dovoľte len stručne uviesť na pravú mieru klamlivé tvrdenia primátora mesta Košice, ktoré včera medializoval v tlačovej správe.

 

Finančná podpora vlády SR podľa Polačeka nie je na investície a rekonštrukcie pre EYOF
Dotácia vlády SR je úplne logicky v prvom rade práve na realizáciu obnovy a rekonštrukciu jednotlivých športovísk - mimochodom rovnako, ako to bolo pri Európskom hlavnom meste kultúry (EHMK). Ak sú predpokladané investičné náklady pre mesto Košice 12,45 milióna eur, tak ich takmer všetky pokrýva dotácia vlády. Organizačné náklady bude znášať viac mesto, ale na ich krytie bude mať príjem zo štartovného, sponzoringu a ďalších dotácií podľa schváleného rozpočtu EYOF.

Mesto neblokuje výstavbu NTC, ale NTC nemá stavebné povolenie.

Primátor niekoľkokrát verejne vyhlásil, že uvedená lokalita je podľa jeho názoru pre výstavbu NTC nevhodná. Stavebný úrad podliehajúci primátorovi zastavil stavebné konanie a odmieta vydať stavebné povolenie, aj keď v roku 2017 s výstavbou NTC súhlasil a vydal územné rozhodnutie. Každý, kto pozná proces stavebného konania vie, že po vydaní územného rozhodnutia je vydanie stavebného povolenia viac menej iba formálny proces. Kto teda blokuje výstavbu NTC, ak nie mesto Košice a jeho primátor? Aktuálne vyjadrenie SFZ k téme NTC je na https://www.stz.sk/tenis-doma/stanovisko-stz-k-priprave-podujatia-eyo f-2021

Mesto chce vlastne postaviť nie 25 metrový, ale 50 metrový bazén
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 14.2. ešte nebolo o bazéne ani chýru. Na zasadnutí krajského zastupiteľstva 25.2. aj v podkladoch, ktoré primátor predložil na osobnom rokovaní s podpredsedom vlády, už bola takáto položka - viď foto. Je v poslancom predložených materiáloch uvedených 25 metrový bazén za 20 miliónov eur alebo nie je?

Terajší primátor pritom kritizoval výstavbu futbalového štadióna, ktorý je v najvyššej -medzinárodnej kategórii pre 13 tisíc divákov vysúťažený za 19,4 miliónov eur. Ale sám vláde predstavil požiadavku zaplatiť 20 miliónov eur za 25 metrový bazén. Materiál bol takto predložený aj poslancom KSK https://dz2fe.vucke.sk/Home/ZasadnutiaDetail?id_session=141 v materiáli pod bodom 14.

Mesto vlastne nechce prestrešenie mestskej krytej plavárne, ale prestrešenie podľa Poláčeka zahŕňa aj "zázemie na prezliekanie, tunel a parkovací dom a premostenie na čéháčko, kde bude nafukovačkou krytý bazén. A údajne ide len o alternatívu k 25 metrovému bazénu za 20 mil.  Krajskému zastupiteľstvu i vláde SR bol predložený materiál, kde bolo uvedené, že ide o prekrytie a nie o parkovací dom a zázemie na prezliekanie, to mimochodom na čéháčku existuje. Ale, že ide o "tunel" - to došlo všetkým, čo to čítali. Naviac, ak ide iba o alternatívu, prečo Polaček požaduje aj 20 miliónov eur na 25 metrový bazén, aj 750 tisíc eur "prekrytie"? 

Nákup dvojhaly v Barci za 2,5 mil. € miesto prenájmu na 6 dní je iba alternatíva.
V materiáli predloženom krajskému zastupiteľstvu a vláde SR to vyzerá ako výdavok, na ktorý žiadajú peniaze, a nie ako alternatíva. Rekonštrukcia bola rozpočtovaná ešte v materiáli na mestské zastupiteľstvo v Košiciach vo výške 1,5 miliónov eur, teraz je položka na hádzanú navýšená na 4 milióny eur s poznámkou kúpa haly. Viď - položka hádzaná.

Mesto Košice nechce stavať halu úpolových športov.
Že mesto nie je v tomto prípade investorom, je všeobecne známe - to bolo primátorovi na rokovaní s podpredsedom vlády vytknuté. Prečo potom žiada mesto od vlády SR na túto halu peniaze – viď foto - položka JUDO.

Projekty EYOF nie sú dostatočne rozpracované.
Reprezentatívna investícia, ktorou sa mesto má pri EYOF prezentovať, je NTC a tá sa môže začať stavať okamžite, keď mesto prestane výstavbu blokovať. Ďalšie investície v podobe modernizácií a rekonštrukcií boli schváleným rozpočtom plánované na roky 2019, 2020 a 2021 a je možné ich bez problémov realizovať, ak mesto naozaj chce. Predbežný rozpočet investícií je v tabuľke - investícia do NTC nebola súčasťou rozpočtu EYOF, bola to samostatná investícia:
Mesto Košice - investície EYOF  ATLETIKA    výstavba Popradská      400 000 BASKETBAL    rekonštrukcia Angels aréna, SOŠ Ostrovského    1 650 000 CYKLISTIKA    štart/cieľ brána, depo, .....     150 000 GYMNASTIKA    nová výstavba Atletická hala Bardejovská      1 100 000 HÁDZANÁ    rekonštrukcia Hala S. Šipoša   1 000 000 PLÁVANIE    rekonštrukcia MKP 1 300 000 TRIATLON    štart/cieľ brána, depo, ...   150 000 VOLEJBAL    predeľovacia stena Steel aréna      150 000 Športová dedina   internáty, catering, miestnosti pre zdravotné zabezpečenie  1 000 000 Rezerva na ďalšie investičné výdaje 5 550 000 SPOLU 12 450 000

Na záver ešte upozorňujeme na publikované  stanovisko Slovenského olympijského a športového výboru https://www.olympic.sk/aktuality-sov/sosv-so-znepokojenim-sleduje-dia nie-okolo-priprav-letneho-eyof-2021-v%c2%a0kosiciach

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.