Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:
  • Radoslav Čuha, Jana Kopčíková, Peter Chudík a skvelý dar
    Radoslav Čuha, Jana Kopčíková, Peter Chudík a skvelý dar

Keď umenie pomáha

Prvý septembrový pracovný deň bol veľmi príjemný na oddelení pediatrie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove, na pôde ktorého prevzala jeho primárka MUDr. Jana Kopčíková finančný dar 3 500€ z rúk predsedu Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Petra Chudíka, ktorému asistoval riaditeľ fakultnej nemocnice a podpredseda PSK MUDr. Radoslav Čuha.

Pôvod daru  je mimoriadne zaujímavý. Je výsledkom benefičnej dražby výtvarných diel „Dotyky umenia“, ktorá prebehla ešte v apríli. Aukciu zorganizovalo občianske združenie Cesty spájania za pomoci aukčnej spoločnosti SOGA a pod záštitou Petra Chudíka. Do dražobnej kolekcie obrazov prispeli svojimi dielami nielen uznávaní profesionálni  umelci, ale aj amatéri a žiaci výtvarných škôl.

Finančný dar poslúži na nákup chýbajúcej prístrojovej techniky detského oddelenia. Na našom obrázku sú zľava riaditeľ FNsP Radoslav Čuha, primárka Jana Kopčíková a predseda PSK Peter Chudík.