Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Keď poslancom je smutno na duši – Milan Országh

Poslanci zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (Z PSK) tlačili klávesy svojich hlasovacích prístrojov na 29. zasadnutí ostatný raz v tomto volebnom období počas pondelka 16. októbra. A keďže už dnes je jasné, že pre niektorých z nich sa opona sveta regionálnej politiky zatvára (nechcú už z rôznych dôvodov politicky pracovať alebo ich na kandidátky nedali politické strany), bolo to rokovanie, počas ktorého boli k sebe akosi mimoriadne slušní, tolerantní, ba v niektorých prípadoch až ústretoví.  Zišli sa síce posledný raz pracovne, ale približne o mesiac (čo už bude po voľbách do regionálnych parlamentov) ich čaká ešte slávnostné odovzdávanie ocenení naj... občanom kraja za rok 2017. A potom už bude zasadať nová garnitúra zástupcov ľudu horného Spiša, Šariša, Zemplína, ktorá vzíde z volieb 4. novembra s mandátom na ďalšie volebné obdobie.

 

Aj keď zastupiteľstvo ostatný raz pracovalo približne pred mesiacom, bol program 29. rokovania nezvyčajne bohatý (okrem úvodu a záveru 22 bodov). A pestrý. Snaha o to, aby samosprávny kraj so cťou  uzavrel svoje povinnosti a účty za uplynulé volebné obdobie a nechal po sebe uprataný stôl  bola očividná. Poslanci navyše už s predstihom odobrili návrh rozpočtu samosprávneho kraja na rok 2018, spolu s výhľadovým do roku 2020. A popri tom stihli schváliť aj nutné úpravy rozpočtu bežného roka 2017. Rozpočet kraja na budúci rok je plánovaný ako vyrovnaný, na úrovni bezmála 191 miliónov €. Suverénne najviac výdavkov kraja pôjde do oblasti vzdelávania (76,55 mil. €), potom nasledujú výdavky na oblasť dopravy a komunikácií (viac ako 37 mil. €), na treťom mieste je z hľadiska objemu finančných výdavkov podporovaná oblasť sociálnych služieb (30,86 mil. €).

 

Tiež so slušným predstihom schvaľovali poslanci návrh všeobecne záväzného nariadenia PSK  o určení počtu tried prvého ročníka školského roka 2018/19 pre jednotlivé stredné školy v zriaďovateľskej kompetencii krajskej samosprávy. Pri tomto bode programu bola možno najživšia diskusia, počas ktorej sa niektorí poslanci dožadovali radikálnejšieho a nekompromisnejšieho prístupu k plánom jednotlivých škôl, kým ďalší preferovali citlivejší sociálny charakter schvaľovania, ktorý by neobmedzoval možnosti vzdelávania detí v menej rozvinutých severovýchodných okresoch kraja. V tomto období je však isté iba to, že vzhľadom k súčasnému počtu deviatakov je možné v budúcom školskom roku zaradiť do prvých ročníkov na jednotlivé školy maximálne 6 475 žiakov. Otázne však zatiaľ je, koľko z týchto detí odíde študovať na stredné školy mimo kraja. To všetko bude jasné až po 15. septembri 2018. Mimochodom, samosprávny kraj má na stanovenie počtu prvých ročníkov stanovených 13 základných kritérií (okrem ďalších „dolaďovacích“).

 

Zdá sa, že v priebehu nasledujúceho volebného obdobia sa bude na severovýchode Slovenska lepšie dariť aj športu, predovšetkým mládežníckemu. PSK na základe schválenia poslancami vstupuje do piatich projektov združených investícií s mestami a obcami, z ktorých až štyri sú budúcimi športovými stánkami. Okrem nich boli na programe rokovania aj rozvojové projekty ďalších stredných škôl  a riešenie dofinancovania práve ukončovaných školských investícií (väčšinou z dôvodov zníženia energetickej náročnosti objektov).

 

Svoj plán zimnej údržby a riešenia mimoriadnych situácií na celkom 3 035,7 km v zime udržiavaných ciest na území kraja (z toho 2 351 km I. a II. triedy) poslancom predstavil aj riaditeľ Správy a údržby ciest PSK . Ako však vrtochy zimy dokážu podobné plány zmariť v priebehu niekoľkých minút, to budú všetci motoristi vedieť až o niekoľko mesiacov. Ba možno aj dní...

 

Aká pružná, operatívna, morálna, zásadová  a rozvojovo moderná bude nová „povolebná“ formácia 62 poslancov Zastupiteľstva PSK, to ukáže čas. Základné potreby ľudí tohto ťažko skúšaného kraja sú známe dlhé desaťročia a či ich dokáže aspoň čiastočne naplniť nový krajský parlament, to je úplne iba v rukách samotných voličov. Je na nich či si vyberú za svojich zástupcov ľudí múdrych a schopných alebo iba „kamarátov“.